100 tys. złotych na firmę na wsi

Od 13 marca będzie można składać wnioski w Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa o przyznanie dotacji w wysokości do 100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

O wsparcie mogą ubiegać się rolnicy, domownicy i małżonkowie rolnika, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie od co najmniej 2 lat.

Firma, którą rolnik lub jego rodzina chce założyć dzięki dotacji z ARiMR, może zajmować się m.in.

 • przetwórstwem
 • sprzedażą produktów nierolniczych,
 • rzemiosłem,
 • agroturystyką,
 • rękodzielnictwem.

Może także świadczyć usługi:

 • rachunkowości,
 • księgowości,
 • audytorskie
 •  opieki nad dziećmi lub osobami starszymi czy niepełnosprawnymi.

Pieniądze otrzymają także ci przyszli przedsiębiorcy, którzy chcą prowadzić działalność

 • informatyczną,
 • architektoniczną i inżynierską
 • weterynaryjną.

Aby otrzymać wsparcie, trzeba opracować stosowny biznesplan oraz zdobyć odpowiednią liczbę punktów. Te można zdobyć chociażby za wiek – jeśli ubiegająca się o pomoc osoba nie ukończyła 41 lat, zyska punkty. Pod uwagę brana będzie też stopa bezrobocia w powiecie, w którym miałaby powstać firma, ile nowych miejsc pracy będzie w stanie stworzyć nowy przedsiębiorca oraz czy jego działalność będzie innowacyjna.

Dotacje w wysokości 100 tys. zł Agencja będzie wypłacać w dwóch ratach: 80% premii zostanie wypłacone, jeżeli wnioskodawca spełni warunki określone w decyzji o przyznaniu pomocy. Na spełnienie wymogów jest aż 9 miesięcy. Pozostałe 20% dotacji zostanie przelane na konto przedsiębiorcy po realizacji przedstawionego biznesplanu.

Pomoc nie przysługuje osobie, która otrzymała już wsparcie finansowe w ramach „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” z PROW 2007–2013 czy „Premii dla młodych rolników”, „Restrukturyzacji małych gospodarstw” z PROW 2014–2020. Z dotacji nie skorzystają także osoby, które prowadziły firmę w ciągu ostatnich 2 lat.

Wnioski można składać do ARiMR do 11 kwietnia 2017 r.

Źródło: http://www.tygodnik-rolniczy.pl/