11 gmin z woj. lubelskiego dostało dofinansowanie. Czym chcą się zająć?

Kościelec

(fot. Urząd Miejski w Piaskach)

11 gmin w woj. lubelskim połączyło siły i wspólnie wystąpiło o norweskie dotacje na opracowanie dokumentacji dla kilkunastu inwestycji. Np. Piaski i Rybczewice skupiły się na ratowaniu niszczejących zabytków, zaś Ludwin postawił na sanitariaty i nowe pomosty nad jeziorami.

W projekcie „Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim” uczestniczy w sumie 11 gmin. Są to Piaski – lider projektu, Wólka, Spiczyn, Łęczna, Ludwin, Milejów, Mełgiew, Krasnystaw, miasto Krasnystaw, Gorzków i Rybczewice.

– W ramach projektu zostaną opracowane dokumentacje na kluczowe inwestycje w każdej z gmin partnerskich. W tym program funkcjonalno-użytkowy, projekt architektoniczno-budowlany, projekt wykonawczy i studium wykonalności – informuje Edyta Dobek z Urzędu Miejskiego w Piaskach. – Kwota przeznaczona na inwestycje kluczowe to 2 143 240,00 zł, z czego 85 procent jest współfinansowane przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Podjęta przez samorządy decyzja o wyborze swoich inwestycji była poprzedzona konsultacjami społecznymi. I tak Piaski chcą opracować dokumentację dotyczącą rewitalizacji ruin XVIII-wiecznego zboru kalwińskiego Kościelec. Stojące w lesie mury zboru niszczeją.

– Chcemy odsłonić te ruiny i pokazać zabytek mieszkańcom – planuje Michał Cholewa, burmistrz Piask. – Chcemy także uporządkować teren wokół. Zbudować drogę, bo na razie jest ona tylko do stadionu, który jest w pobliżu.

Więcej…

Źródło: http://www.dziennikwschodni.pl/