115 tysięcy na pożegnanie wójta Chruściela

Drogo, oj drogo, kosztowało mieszkańców Fajsławic rozstanie z wójtem Tadeuszem Chruścielem. Wysokość wszystkich odpraw dla niego wyniosło nas ponad 115 tysięcy zł! To największa wypłata na odchodne w całym powiecie krasnostawskim.

Po dwudziestu latach rządzenia gminą Tadeusz Chruściel musiał pożegnać się ze stanowiskiem wójta. Nie odchodzi całkiem z polityki. Teraz będzie radnym powiatowym. Tym, którzy już za nim tęsknią, być może humor poprawi informacja, że łączna suma odpraw jakie otrzymał to kwota 115.465,00 zł brutto. Złożyły na nią: 30.540,00 zł za rozwiązanie stosunku pracy; 61.080,00 zł – odprawy emerytalnej; 23.845,36 zł za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Jest to rekord w całym naszym powiecie z którym może się równać jedynie były starosta krasnostawski Janusz Szpak. Pomimo tego, że zarządzał jednostką kilkukrotnie większą, o pięciokrotnie większym budżecie, jego odprawy wyniosły w sumie 111,7 tys. zł brutto. Była już burmistrz Krasnegostawu – Hanna Mazurkiewicz, otrzymała w sumie prawie 76,4 tys. zł.

Wysokość odpraw nie zależy oczywiście od bogactwa danej gminy czy powiatu, a wynika z przepisów prawa. Można więc skwitować, że te 115 tysięcy się po prostu byłemu wójtowi należało.

SM