1,2 mln zł na drogę w Łopienniku Kolonii

Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury

Źródło: http://lopiennikgorny.pl/

Gmina Łopiennik Górny informuje, że złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn.  „Rozbudowa Drogi Gminnej Nr 109605l w Łopienniku Dolnym Kolonii”, w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, znalazł się na 11 pozycji listy rankingowej, która została ogłoszona 30 listopada przez Urząd Wojewódzki w Lublinie. Projekt otrzyma dofinansowanie w wysokości do 1 mln 220 tyś zł.

Planowana od wielu lat rozbudowa drogi gminnej nr 109605L w Łopienniku Dolnym Kolonii będzie wykonana na całym odcinku drogi, od drogi powiatowej Łopiennik-Rejowiec do granicy z Gminą Fajsławice, która także wykona przebudowę dalszego odcinka biegnącego aż drogi do drogi krajowej nr 17. W wyniku przeprowadzonej rozbudowy drogi powstanie nowoczesny i wygodny szlak komunikacyjny łączący Gminę Łopiennik Górny z Gminą Fajsławice.

Rozbudowa drogi zostanie wykonana w miejscu, w którym przebiega dotychczasowa linia drogowa. W wyniku tego zostanie uregulowany stan prawny nieruchomości, które wiele lat temu zostały zajęte pod istniejącą drogę, oraz właścicielom tych nieruchomości zostaną wypłacone odszkodowania. Na całym odcinku drogi zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa o szerokości 5m, pobocza, zjazdy do pól i posesji. Na odcinkach, które szczególnie narażone są na spływy wód opadowych będą odtworzone przepusty oraz wykonane rowy odwadniające, celem zapewnienia właściwego odprowadzenia wody. Inwestycja będzie realizowana od wiosny 2016 roku.

Źródło: http://lopiennikgorny.pl/