Roboty w szkole

4 lutego 2014 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Fajsławicach z klas IV-VI wzięli udział w 3 godzinnych warsztatach z robotyki.

Zajęcia poprowadzili instruktorzy z firmy edukacyjnej „Twój Robot”. Uczniowie montowali z klocków lego roboty, przy pomocy instruktorów programowali je, uruchamiali i sprawdzali efekty swojej pracy. Finałem zajęć były walki robotów na specjalnej planszy. Zajęcia wzbudziły wśród uczniów wiele pozytywnych emocji i zapewne u wielu z nich rozbudziły zainteresowanie tą tematyką. W warsztatach wzięło udział 40 uczniów.

Źródło: http://www.sp-fajslawice.pl/