Konkurs Klas Szóstych

09

28 lutego w Szkole Podstawowej w Fajsławicach odbył się I Interdyscyplinarny Konkurs Klas Szóstych, którego celem było przygotowanie uczniów do sprawdzianu zewnętrznego oraz integracja zespołów klasowych.

W konkursie uczestniczyli wszyscy uczniowie klas szóstych podzieleni na drużyny, a kibicowali im uczniowie klas piątych, którzy również brali udział w poszczególnych konkurencjach. Uczniowie mieli do rozwiązania 11 zadań z różnych przedmiotów: języka polskiego, matematyki, historii, przyrody, języka angielskiego i muzyki. Zadania miały na celu doskonalenie takich umiejętności, jak: czytanie ze zrozumieniem, korzystanie z informacji czy wykorzystywanie wiedzy w praktyce.

Założone cele w pełni zostały zrealizowane. Wszyscy członkowie zespołów z zapałem angażowali się w rozwiązywanie zadań. I miejsce zajęła drużyna o nazwie „Pierwotniaki” w składzie: Inga Kokuszko, Franek Idzik, Kinga Wójcik, Kamila Grzesiak, Kasia Chruściel oraz Michał Mendel, którzy otrzymali nagrody ufundowane przez Radę Rodziców – zestawy piśmiennicze. Natomiast wszyscy uczestnicy dostali drobne upominki. Nagrody wręczali: przewodniczący Rady Rodziców, pan Leszek Wójcik oraz dyrektor naszej szkoły, pan Janusz Pędzisz.

Na zakończenie dyrektor podziękował nauczycielom za organizację i przygotowanie konkursu. Podkreślił duży wkład pracy, różnorodność zadań, a także integrację i sprawną komunikację przygotowujących zadania nauczycieli: pani Jadwigi Bednarczyk, pani Jolanty Szymańskiej- Wacławik, pani Iwony Sałagi, pani Agnieszki Czemerys i pana Wojciecha Wypycha.

Źródło: http://www.sp-fajslawice.pl