Są pieniądze na staże

Powiatowy Urząd PracyRozpoczyna się nabór wniosków na staż: termin przyjmowania wniosków: 27.10.2014 r. do 07.11.2014r Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie ogłasza dodatkowy nabór wniosków na staż w ramach projektu POKL  06.01.01 – 06 – 149/13 oraz POKL 06.01.01. – 06 – 213/13 „ CHCĘ , POTRAFIĘ, PRACUJĘ !

 

Powiatowy  Urząd Pracy w Krasnymstawie
ogłasza nabór wniosków na staż

Termin przyjmowania wniosków :

27.10.2014r. do 07.11.2014r

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie ogłasza nabór wniosków na staż w ramach projektu POKL  06.01.01 – 06 – 149/13 oraz POKL 06.01.01. – 06 – 213/13

„ CHCĘ , POTRAFIĘ, PRACUJĘ !

 

dla uczestników projektu biorących udział w szkoleniach z II tury tj.:

–  „ Sortowacz surowców wtórnych „

–  „ Magazynier, fakturzysta z obsługą komputera, kasy fiskalnej i wózka widłowego”

–  „ Pracownik administracyno-biurowy z edukacją ekologiczną”

–  „ Sprzedawca, doradca klienta z obsługą komputera i kasy fiskalnej”

Realizowany program stażu musi być ściśle związany z ukończonym szkoleniem

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski gwarantujące dalsze zatrudnienie po zakończeniu stażu na okres minimum 3 miesięcy w ramach umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej  z wynagrodzeniem nie niższym niż minimalne aktualnie obowiązujące.

Okres trwania stażu 6 miesięcy.

O sposobie rozpatrzenia wniosku organizator zostanie poinformowany pisemnie.

Jednocześnie informujemy, że wnioski :

– wypełnione na nieaktualnych drukach,

– wypełnione nieczytelnie lub niepełne, podpisane przez nieupoważnione osoby, bez kompletu załączników bądź oferty stażu

 Nie będą rozpatrywane!

Załączniki:

Źródło: http://pup-krasnystaw.samorzady.pl