Informacja o Witoldzie Boruczenko, kandydacie do Rady Powiatu

 

Na prośbę Witolda Boruczenko, kandydata  do Rady Powiatu w Krasnymstawie, z sąsiedniej gminy Łopiennik, publikujemy informacje o jego osobie.

 


 

Witold BoruczenkoWitold BORUCZENKO

Okręg wyborczy nr 1 lista 4 poz. 3

Kandydat Niezależny

do Rady Powiatu Krasnostawskiego z Listy PO

Wykształcenie wyższe magisterskie, absolwent UMCS Lublin wydział Prawa i Administracji.

Przez 4 kadencje Radny Gminy Łopiennik Górny w tym 3 kadencje Przewodniczący Rady.

Od 1995r prowadzę działalność gospodarczą Hurt Detal „Mega-Mix” w dziedzinie handlu, usług mechanicznych, szkoleniowych i atestacji opryskiwaczy polowych i sadowniczych, od 1996r prowadzę gospodarstwo rolne z obecnym wykorzystaniem środków z UE. Czynnie działam w życiu różnych grup społecznych w tym należę do OSP Łopiennik Górny i społecznie udzielam się na rzecz własnej gminy i na zewnątrz. W konkursie AGROLIGA 2012r zorganizowanego przez LODR zajęliśmy II miejsce w kategorii „FIRMY”. Posiadam szereg uprawnień, kursów, szkoleń i jestem zaangażowany w pozyskiwanie odnawialnych źródeł energii – energetyka wodna, biogazowa i fotowoltaika. Na co dzień wspiera mnie rodzina żona Dorota i trójka dzieci.

Program wyborczy:

Pragnę aktywnie uczestniczyć w życiu Powiatu Krasnostawskiego popierając rozpoczęte działania i realizować nową wspólną politykę międzygminną wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom wszystkich mieszkańcom, szczególnie Gminy Łopiennik, Fajsławice, Krasnystaw oraz całego Powiatu Krasnostawskiego. Najlepszym programem wyborczym są najpilniejsze i bieżące potrzeby mieszkańców, które należy realizować w pierwszej kolejności.

 „ŻYJMY TAK BY NASZE ŻYCIE NIE BYŁO TYLKO SNEM

BY CZERPAĆ Z NIEGO WIELKĄ SIŁĘ CORAZ WIĘKSZĄ Z KAŻDYM DNIEM”

 

Proszę o każdy możliwy głos.