Spotkanie informacyjne dla przyszłych przedsiębiorców

pieniądze

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Krasnymstawie informuje, iż w ramach
zawartego porozumienia na rzecz rozwoju zatrudnienia z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Krasnymstawie organizuje bezpłatne szkolenie dla przyszłych przedsiębiorców.
Szkolenie odbędzie dnia 18 marca 2015 r. o godz. 1000
w Urzędzie Skarbowym w Krasnymstawie,
ul. Rzeczna 5, sala szkoleniowa, I piętro

Tematem szkolenia będzie rejestracja działalności w urzędzie, wybór formy opodatkowania w podatku dochodowym oraz omówienie podstawowych obowiązków z zakresu podatku od towarów i usług.

Szkolenie będzie prowadzone przez pracowników Urzędu Skarbowego
w Krasnymstawie oraz przedstawiciela ZUS w Krasnymstawie.

Serdecznie zapraszamy!!!

Źródło: http://www.pupkrasnystaw.pl/