Doposażenie stanowiska pracy dla osób młodych

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie ogłasza
nabór wniosków

o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

w tym w ramach

Programu Regionalnego „Ludzie Młodzi”

dotyczy zatrudnienia osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia zamieszkałych na terenach wiejskich

Termin przyjmowania wniosków : od 30.03 do 14.04. 2015 r.

Maksymalna kwota refundacji w 2015 r. – 20 000,00 zł

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z „Zasadami refundacji ze środków Funduszu Pracy oraz z  Europejskiego Funduszu Społecznego kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego”.

WIĘCEJ…