Lubelski Orzeł Biznesu dla Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

Orzeł Biznesu

Źródło zdjęcia: http://www.lublin.uw.gov.pl/

W 95 rocznicę powstania kapituła corocznego konkursu Lubelski Orzeł Biznesu uhonorowała Lubelski Urząd Wojewódzki nagrodą Lubelskiego Orła Biznesu z diamentami. To honorowe wyróżnienie odebrali wojewoda Wojciech Wilk i dyrektor generalny LUW Jarosław Szymczyk  na gali finałowej konkursu, która odbyła się w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Poza wyróżnieniami honorowymi, wśród których były też medale Lubelskiego Orła Biznesu dla wojewody Wojciecha Wilka i dyrektora Jarosława Szymczyka, kapituła uhonorowała czołowe przedsiębiorstwa z województwa lubelskiego.

– Ten konkurs pokazuje, że na Lubelszczyźnie także można prowadzić skuteczny i efektywny biznes. Szczególnie dziękuję państwu za waszą działalność prospołeczną, bo wiele firm wspomaga wydarzenia społeczne, sponsoruje wydarzenia kulturalne i sportowe biorąc w ten sposób udział w promocji województwa – podkreślił wojewoda Wojciech Wilk.

Konkurs skierowany jest głównie do pracodawców budujących pozycję rynkową swoich firm w oparciu o własną rzetelność i wiarygodność, w tym również w relacjach pracodawca – pracownik. Ważną ideą konkursu jest przede wszystkim wyróżnienie tych firm, które poprzez swoją działalność budują pozycję gospodarczą regionu, a także wpływają korzystnie na sytuację na rynku pracy.

Źródło: LUW