Zakończenie roku szkolnego w Fajsławicach

23 czerwca 2017 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017. O godz.8.00 w kościele parafialnym została odprawiona Msza Święta z udziałem pocztu sztandarowego, dzieci, rodziców, nauczycieli z naszej szkoły. Mszę odprawił i Słowo Boże do zebranych wygłosił ks. dziekan Marek Hawrylak. Następnie dalsze uroczystości miały miejsce w szkole w Sali gimnastycznej.

Dyrektor Szkoły Janusz Pędzisz serdecznie przywitał wszystkich zgromadzonych, a w sposób szczególny pana Wójta Gminy Fajsławice Tadeusza Chruściela oraz przewodniczącego Rady Rodziców pana Leszka Wójcika. Następnie dyrektor podziękował uczniom za osiągnięcie wysokich wyników w nauce, nauczycielom za sumienną i efektywną pracę, a rodzicom za współpracę.

Uczniowie, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce otrzymali stypendia, które wręczył pan Wójt Tadeusz Chruściel. Nagrodzeni to: Kamil Baran, Kinga Wójcik, Patrycja Cichosz, Olaf Depa, Karolina Gruszczyńska, Zofia Świstowska, Katarzyna Ruszniak, Wiktoria Wasil i Emilia Chwil. Rodzice tych uczniów otrzymali listy pochwalne.

Natomiast dyrektor i przewodniczący Rady Rodziców wręczyli nagrody najlepszym absolwentom klas III. Otrzymali je: Katarzyna Jaszak, Hanna Granat i Mateusz Kulbaka, natomiast rodziców tych uczniów wyróżniono dyplomami pochwalnymi.

Nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, za czytelnictwo oraz świadectwa wychowawcy wręczyli w klasach. Udanych wakacji życzyli nam: Wójt Gminy Fajsławice Tadeusz Chruściel oraz pan dyrektor Janusz Pędzisz, natomiast występ grup tanecznych pod kierunkiem pana Rafała Wosiaka ubogacił i zakończył tą część uroczystości.

Źródło: http://www.sp-fajslawice.pl