Zaproszenie do udziału w warsztatach

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pod tytułem: PRZESZŁOŚĆ DLA PRZYSZŁOŚCI „Etno – Ziemia Fajsławicka 2019”, obejmującego zasięgiem terytorialnym obecne parafie: Siedliska Drugie, Fajsławice, Oleśniki – dofinansowywanego kwotą 39 tys. zł ze środków Narodowego Centrum Kultury w Warszawie – zapraszamy zainteresowaną młodzież szkolną, jak i osoby dorosłe do zapisów i udziału w planowanych, otwartych, warsztatach tematycznych; rzeźbiarskich, plastycznych, muzycznych, tanecznych, kulinarnych… o których aktualne informacje podawane będą na stronie internetowej towarzystwa: tpf.lbn.pl

AG