20 tys. na działalność gospodarczą

Praca

Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy. Termin składania wniosków : 04 – 09 grudnia 2015 r. Maksymalna kwota dofinansowania w 2015 r. – 20 000,00 zł. Zasady, wniosek wraz z załącznikami dostępne są na stronie PUP www.pupkrasnystaw.pl oraz w pok. Nr  108.

Więcej…