20 tys. podjęcie działaności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia, w szczególności długotrwale bezrobotnych lub  z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Wnioski mogą składać tylko osoby z grupy NEET (tj. osoby, które nie ukończyły 30 roku życia, z ustalonym I lub II profilem pomocy), które nie kształcą się tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, nie szkolą się i w okresie 4 tygodni nie uczestniczyli w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

Wsparcie dla osób przystępujących do projektu będzie udzielane osobom poniżej 25 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji lub osobom powyżej 25 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu. Wnioski będą przyjmowane w dniach od 12 do 21 październikaa 2015 r.

Maksymalna kwota dofinansowania w 2015 r. – 20 000,00 zł

Więcej informacji znajdziecie TUTAJ