20 tys. zł na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania w wysokości do 20 tys. zł, na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia, w szczególności długotrwale bezrobotnych lub z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Wnioski mogą składać tylko osoby, które nie ukończyły 30 roku życia, z ustalonym I lub II profilem pomocy, które nie kształcą się tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, nie szkolą się i w okresie 4 tygodni nie uczestniczyli w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.

Wsparcie dla osób młodych do 30 roku życia udzielane będzie zgodnie ze standardem „Gwarancji dla Młodzieży”. Wsparcie dla osób przystępujących do projektu będzie udzielane: osobom poniżej 25 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji lub osobom powyżej 25 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 18 – 25 listopada 2015 r.

Zasady, wniosek wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Krasnymstawie  www.pupkrasnystaw.pl.