3000 zł na projekt, dla osób pomiędzy 13 a 25 rokiem życia! Do dzieła!

 

ŚÓDS

Celem projektu jest włączenie młodzieży w województwie lubelskim w procesy decyzyjne i działania Pro Publico Bono poprzez realizacje Inicjatyw Najmniejszych w społecznościach lokalnych.

Średni obywatel Dyuża Sprawa plakat

Ważnym elementem jest wprowadzenie do szkół gimnazjalnych i średnich woj. lubelskim rozbudowanej gry planszowo-karcianej, która poprzez ciekawą rozgrywkę wprowadzi młodzież w świat demokracji, partycypacji i współpracy na rzecz działań pro publico bono. Dzięki grze i konkursowi zwiększy się świadomość praw i obowiązków młodych ludzi, możliwość rozwiązywania problemów lokalnych, przy zastosowaniu edukacji nieformalnej, która jest o wiele skuteczniejsza niż formy podręcznikowe czy lekcyjne.

Projekt poprzez innowacyjne narzędzia zastosowane w projekcie ( gra, metoda głosowania bezpośredniego) przyczynia się do zwalczania mowy nienawiści, przeciwdziała wykluczeniu i dyskryminacji, uruchamia potencjał i aktywność młodych ludzi, daje im realną szanse współdecydowania o sobie i swoim otoczeniu.

W projekcie na uczestników czekają atrakcyjne szkolenia, cykl coachingów, podczas których rozwinięte zostaną pomysły przedstawione w zgłoszeniach, tak aby od podstaw stworzyć kompletny projekt. Uczestnicy nauczą się również jak diagnozować i rozwiązywać lokalne problemy.

W projekcie mamy miejsce dla 30 pięcioosobowych grup z woj. lubelskiego. Wiek uczestników to 13-25 lat (w przypadku grup złożonych z osób poniżej 18 roku życia przynajmniej jedna – lider, musi być pełnoletnia), Mogą to być grupy pod patronatem szkół, świetlic, stowarzyszeń, domów kultury, a także grupy nieformalne.

Liczymy więc na różnorodną tematykę i pomysły, od których (pozytywnie) rozboli nas głowa

10 najlepszych, powstałych w trakcie spotkań z trenerami, projektów zostanie zrealizowanych, Każdy o wartości 3 000 zł. I to Wy, uczestnicy zdecydujecie w głosowaniu, które to będą inicjatywy.

Źródło: http://sredniobywatel.pl