45 tys. dotacji na rozpoczęcie działalności

Od 1 lutego 2017 będzie możliwość uzyskania bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości nawet do 45 tys. zł (23 tys. dotacja inwestycyjna oraz 22 tys. wsparcie pomostowe) dla mieszkańców województwa lubelskiego (z wyłączeniem powiatów kraśnickiego, opolskiego oraz ryckiego).

Dotacje przeznaczone są dla osób niepracujących, należących do co najmniej jednej z następujących grup:

  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach
  • odchodzące z rolnictwa.

Szczegółowe informacje odnośnie naboru zostaną wkrótce opublikowane na stronie internetowej:  http://www.oic.lublin.pl/