6 milionów na inwestycje w gminie Fajsławice

28 grudnia 2018r. Rada Gminy Fajsławice przyjęła budżet gminy na 2019 r. Zaplanowano realizację następujących inwestycji:

I  Dokończenie i oddanie do użytkowania inwestycji już rozpoczętych

 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Suchodołach – koszt ogólny ok. 2 mln, z czego udział gminy 1 mln 67 tys.
 2. Przebudowa budynku szkoły w Boniewie na cele promocji lokalnych produktów. Wykonanie naprawy i izolacji stropodachu, wymiana centralnego ogrzewania wraz z piecem (prace nie ujęte w projekcie) – szacunkowy koszt 220 tys. – ze środków własnych.
 3. Boisko sportowe w Suchodołach – wykonanie ogrodzenia, wyposażenie szatni, zakup innych urządzeń niezbędnych do użytkowania (zadania nie ujęte w projekcie)– szacunkowy koszt 120 tys.

II Planowane inwestycje na rok 2019

 1. Przebudowa budynku remizy OSP w Fajsławicach na Gminny Ośrodek Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu – koszt ogólny ok. 1 mln , z czego ze środków zewnętrznych blisko 700 tys.
 2. Przebudowa części budynku dawnej apteki na „Klub Seniora +” – koszt ogólny ok. 150 tys., z czego ok. 120 tys. ze środków zewnętrznych
 3. Wymiana okien i montaż pompy na ciepłą wodę w budynku Ośrodka Zdrowia w Fajsławicach – planowany koszt 80 tys.
 4. Przebudowa budynku remizy OSP w Ksawerówce wraz z zagospodarowaniem terenu – koszt szacunkowy ok. 140 tys.
 5. Wykonanie dokumentacji projektowej i audytu energetycznego w Szkole Podstawowej w Siedliskach Drugich celem pozyskania środków na termomodernizację budynku – szacunkowy koszt 60 tys.
 6. Zakup samochodu bojowego dla OSP w Siedliskach Drugich – koszt ogólny 800 tys., z czego 600 tys. ze środków zewnętrznych
 7. Przebudowa drogi powiatowej w Boniewie, inwestycja wspólna z powiatem krasnostawskim – koszt 600 tys. – ze środków własnych 300 tys.
 8. Przebudowa drogi gminnej w Woli Idzikowskiej – koszt ogólny ok. 650 tys.
 9. Realizacja projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Fajsławice” – szacunkowy koszt ok. 65 tys. ze środków zewnętrznych.
 10. Zabezpieczenie funduszy celem przygotowania udziału własnego w ogłoszonych projektach drogowych.

Wartość inwestycji ogółem 5 mln 985 tys., w tym udział własny 2 mln 407 tys.