71 tys. zł na realizację projektów z gminy Fajsławice

Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw Plus” znów przydzielała środki finansowe organizacjom na ich działalność. Z 18 projektów, które otrzymały wsparcie, aż pięć będzie służyło mieszkańcom naszej gminy.

Poniżej zestawienie wszystkich projektów, które otrzymały wsparcie: