75. rocznica napaści wojsk sowieckich na Polskę [Plan obchodów]

75 rocznica napasci wojsk radzieckich na Polskę