Absolutorium dla Wójta – Zaproszenie na XLII sesję Rady Gminy Fajsławice

Budynek Urzędu Gminy

Po dwumiesięcznej przerwie Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice, na 23 maja 2014 r. zwołał kolejną sesję Rady Gminy Fajsławice.

Oprócz stałych elementów takich posiedzeń jak informacje o bieżącej pracy Komisji czy Wójta, będzie także można wysłuchać sprawozdań z realizacji gminnych programów wspierania rodziny i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Najważniejszym punktem sesji będzie jednak przyjęcie przez Radnych sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 r. i udzielenie absolutorium Wójtowi. Treść uchwał w tej sprawie można już znaleźć na stronie internetowej Gminy Fajsławice (Uchwała o udzieleniu absolutorium Wójtowi, Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego). Niestety nie znajdziemy tam samych sprawozdań.

W porządku sesji znalazło się także przyjęcie uchwał dotyczących działki w Suchodołach, na której ma zostać wybudowany dom pomocy społecznej, likwidacji punktów przedszkolnych oraz rozpatrzenie skargi na Wójta.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w piątek 23 maja 2014 r. o godzinie 13.00 do sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice.