Ankieterzy w piątek także na Ignasinie

Źródło: http://wiatrowe.pl/

Źródło: http://wiatrowe.pl/

10 października 2015 r. przedstawiciele On Sp. z o.o. z Rzeszowa,  pojawią się także na Ignasinie. Ich celem będzie przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców gminy Fajsławice i zbadanie ich oczekiwań dotyczących odnawialnych źródeł energii. Wcześniej władze gminy informowały, że badania w piątek będą prowadzone jedynie na terenie wsi Boniewo. Ankieterzy będą zbierać informacje o naszych preferencjach także w przyszłym tygodniu.

Zakres tematyczny badań będzie obejmował ocenę i analizę potrzeb mieszkańców Gminy Fajsławice wraz z weryfikacją możliwości montażu w zakresie instalacji odnawialnych źródeł energii. W tracie  sondażu będą uwzględniane  odnawialne źródła energii, takie jak: powietrzna pompa ciepła do c.w.u., fotowoltanika oraz kolektory słoneczne. Instalacje miałyby być montowane na lub w budynkach mieszkalnych.