Ankietowe badania rolne

Ankietowe badania rolne realizowane przez Główny Urząd Statystyczny w dniach od 1 czerwca do 29 lipca 2016 r.

Badania ankietowe UStat