Badania ankietowe o oczekiwaniach mieszkanców dotyczących odnawialnych źródeł energii

 

Źródło: http://wiatrowe.pl/

Źródło: http://wiatrowe.pl/

Wójt Gminy Fajsławice informuje, że od 5 do 10 października 2015 r. przedstawiciele On Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Hetmańska 13, 35-045 Rzeszów, na zlecenie Urzędu Gminy Fajsławice, będą przeprowadzali wśród mieszkańców Gminy Fajsławice badania ankietowe pod kątem zapotrzebowania i ich oczekiwań dotyczących odnawialnych źródeł energii.

Zakres tematyczny badań będzie obejmował ocenę i analizę potrzeb mieszkańców Gminy Fajsławice wraz z weryfikacją możliwości montażu w zakresie instalacji odnawialnych źródeł energii. W tracie ankietyzacji powinny zostać uwzględnione odnawialne źródła energii, takie jak: powietrzna pompa ciepła do c.w.u., fotowoltanika oraz kolektory słoneczne. Instalacje miałyby być montowane na/w budynkach mieszkalnych.

Badanie ankietowe będą prowadzone w oparciu o standaryzowany kwestionariusz ankiety.

Harmonogram badań ankietowych:

5 października (poniedziałek)                – Bielecha, Kosnowiec,

6 i 7 października (wtorek, środa)         – Wola Idzikowska,

8 października (czwartek)                      – Dziecinin, Zosin,

9 października (piątek)                            – Boniewo,

10 października (sobota)                         – Fajsławice.

Wójt Gminy

/-/ Tadeusz Chruściel