Badania statystyczne z zakresu rolnictwa

W bieżącym roku w całej Polsce, zostaną przeprowadzone badania statystyczne z zakresu rolnictwa w wylosowanych gospodarstwach rolnych. Celem prowadzonych badań jest uzyskanie rzetelnej i obiektywnej informacji od użytkowników gospodarstw rolnych dotyczących m. in. powierzchni zasiewów poszczególnych upraw, pogłowia trzody chlewnej, itp.

Pozyskane w ten sposób informacje posłużą do analizy zmian zachodzących  w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie, a także  do kształtowania Wspólnej Polityki Rolnej.
Więcej informacji na temat badań, metod ich realizacji oraz weryfikacji tożsamości ankieterów i teleankieterów można znaleźć na stronie internetowej: http://stat.gov.pl/informacja-o-badaniach-ankietowych.

plakat _badania_rolne