„Becikowe” od gminy

nóżka

Ośrodek Pomocy Społecznej w Fajsławicach informuje o możliwości  składania  wniosku o dodatkową jednorazową zapomogę  z tytułu urodzenia  dziecka ze środków własnych  Gminy, niezależnie od dochodu. 

Dodatkowe świadczenie  w wysokości 1000 zł przysługuje  na  dziecko urodzone  w okresie od 1 stycznia 2015 r., tylko rodzicom  faktycznie zamieszkującym na terenie naszej Gminy. Warunkiem niezbędnym jest pozostawanie  matki  dziecka  pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży. Wniosek na w/w świadczenie należy złożyć w terminie 6 miesięcy od narodzin dziecka. Niespełnienie tego warunku skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. Druk wniosku można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Źródło: http://www.fajslawice.eu/