Będą dzielić pieniądze na sport

 

Wójt Gminy Fajsławice ogłosił konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2017 w obszarze kultura fizyczna i sport.

Rodzaje wspieranych zda to:

  1. Prowadzenie treningów piłki nożnej, udział w rozgrywkach ligowych i turniejowych, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, zakup materiałów i sprzętu sportowego. Na realizację tego zadania przewidziana jest kwota 51.119 zł. Wysokość środków przeznaczonych na zadanie w 2016 roku wyniosła 51.119 zł.
  2. Prowadzenie treningów młodzieży z terenu gminy w tenisie stołowym, organizacja i udział w rozgrywkach turniejowych oraz innych imprezach sportowych, zakup materiałów i sprzętu sportowego. Na realizację tego zadania przewidziana jest kwota 12.500 zł. Wysokość środków przeznaczonych na zadanie w 2016 roku wyniosła 12.500 zł.
  3. Prowadzenie treningów młodzieży z terenu gminy w szachach, organizacja i udział w rozgrywkach turniejowych oraz innych imprezach sportowych, zakup materiałów i sprzętu sportowego. Na realizację tego zadania przewidziana jest kwota 5.000 zł. Wysokość środków przeznaczonych na zadanie w 2016 roku wyniosła 5.000 zł.

SM