Będą nowe wzory aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu

Pojawiły się nowe wzory dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Będą one obowiązywać od 1 marca. 

Nowy wzór odpisu urodzenia

Nowy wzór odpisu urodzenia 2

Odpis aktu małżeństwa (2) Odpis aktu małżeństwa

Odpis aktu zgonu

Odpis aktu zgonu 2