Będą pieniądze na drogę w Dziecininie

DRoga gruntowa

Dziś poznaliśmy listę inwestycji drogowych zakwalifikowanych do dofinansowania w roku 2016 w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej w województwie lubelskim. Łączną kwotę zadań wyceniono na ponad 133 mln zł, w tym dotacja z budżetu wojewody lubelskiego wyniesie ponad 60 mln zł. Wśród tych inwestycji znalazł się odcinek drogi na terenie gminy Fajsławice.

W obecnym roku planowana jest realizacja 28 zadań w ramach dróg gminnych o długości 48,14 km oraz 13 zadań (12 jednostek) w ramach dróg powiatowych o długości 114,64 km. Z naszej gminy dofinansowanie otrzymała przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziecinin. Długość odcinka to 2,8 km a koszt wykonania prac to 1,36 mln zł. Wojewoda zadeklarował, że połowa z tej kwoty, czyli 682 tys. zł, zostanie pokryta z środków Skarbu Państwa.

Program rozwoju dróg gminnych i powiatowych ma na celu udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych. Realizacja programu ma przyczynić się do powstania bezpiecznej, spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikom gminnej i powiatowej sieci drogowej.

Dofinansowanie w ramach programu w skali kraju będzie wynosić łącznie 4 mld zł w latach 2016-2019 (odpowiednio w kolejnych latach: 800 mln zł, 1 mld zł, 1,1 mld zł i 1,1 mld zł). Corocznie możliwa będzie budowa, przebudowa i remont około 2200 km dróg powiatowych i gminnych. Za koordynację działań dotyczących rozwoju sieci dróg lokalnych, zgodnie ze znowelizowaną ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jest odpowiedzialny minister infrastruktury i budownictwa. Do zadań MIB należy podział dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych.

Kwota dotacji na realizację zadań  nie może przekraczać 3 mln zł. Zadanie musi zostać ukończone w roku, w którym dotacja została udzielona. W każdym roku gmina, w tym miasto na prawach powiatu, może skorzystać z dofinansowania nie więcej niż jednego zadania z dofinansowaniem do 50 proc. przy kwocie maksymalnego dofinansowania 3 mln zł. Powiat może skorzystać z dofinansowania dwóch zadań z dofinansowaniem do 50 proc. przy niezmienionej kwocie maksymalnego dofinansowania 3 mln zł na zadanie.

SM