„Bieżeństwo” roku 1915 z perspektywy mieszkańców parafii Fajsławice [WYKAZ UCHODŹCÓW]

Biezency

Polscy uchodźcy z 1915 roku

Wstęp

Pamięć historyczna zwyczajnych ludzi, tzn. niehistoryków, jest zadziwiająco krótka. Zwykle potrafimy coś powiedzieć o losach swoich rodziców, z życia dziadków pamiętamy nie więcej niż parę oderwanych epizodów, o pradziadkach najczęściej nie wiemy nic – dobrze jeśli pamiętamy ich imiona. Ogłaszając kilka miesięcy temu swój apel o nadsyłanie informacji o „bieżeństwie” mieszkańców naszej parafii nie liczyłem na oszałamiającą ilość relacji, ale kilka wydawało mi się liczbą realistyczną.  Jak zwykle w moim przypadku, okazałem się niepoprawnym optymistą. Choć być może wyjaśnienie tej sytuacji jest prostsze niż się wydaje: internetowe fora to sposób na życie osób młodych, którzy o tamtych czasach już nic nie pamietają. Starsi korzystają z internetu rzadziej. Prawdopodobnie więc gdybym przeszedł nasze wioski pukając od drzwi do drzwi miałbym więcej relacji podobnego typu do tego, jaki opublikowali na tym forum Aniela i Karol Matraszkowie. Z przyczyn technicznych nie jest to jednak możliwe.

Sytuacja jest więc trudna, ale nie beznadziejna, bo pozostały jeszcze dokumenty. Nie sądze co prawda, aby zachowały się na piśmie jakieś osobiste relacje osób z naszej parafii. Nie mieliśmy tyle szczęścia, co mieszkańcy parafii Hostynne w powiecie hrubieszowskim, którym w uchodźctwie towarzyszył ich dzuszpasterz, ksiądz Kotorowicz. Jakiś czas później spisał on swoje wspomnienia i opublikował pod tytułem „Ciernisty szlak Chełmszczyzny” (bardzo dziękuje panu dr. Mariuszowi Sawie z lubelskiego oddziału IPN za udostępnienie reprintu). Archiwa państwowe zawierają wiele materialów, ale dokumentujących tamte zdarzenia z perspektywy władz: zarządzenia administracyjne, dane statystyczne, itd. Badają je historycy z UMCS, a efektem ich pracy jest między innymi książka „Tułaczy los” napisana przez Mariusza Korzeniowskiego, Marka Mądzika i Dariusza Tarasiuka.  Informacji o konkretnych ludziach tam jednak nie znajdziemy.  W roku 1916 opublikowano w Rosji trzytomowe wydawnictwo „Список адресов беженцев”, bedące zbiorem informacji o adresach bieżeńców. To praktycznie same nazwiska, ale znaleźć tam coś istotnego nie jest łatwo: poza imieniem i nazwiskiem głowy rodziny jest tam zwykle tylko miejsce pobytu, a informacja o pochodzeniu jest ograniczona tylko do nazwy guberni.

bieżeńcy - w drodze

 Może się to wydać dziwne, ale bardzo dużo informacji o uchodźcach znaleźć można w archiwach parafialnych, a konkretnie w aktach chrztów, małżeństw i zgonów. Dzięki uprzejmości proboszcza parafii Fajsławice, ks. Marka Hawrylaka, i organisty, pana Lucjana Bosego, uzyskałem dostęp do tych akt, które nie są już objęte ochroną danych osobowych.

Uciekając przed nadchodzącym frontem „bieżeńcy” żyli w nadzwyczaj trudnych warunkach higienicznych i żywnościowych. Przebywając w dodatku w olbrzymim zagęszczeniu tworzyli idealne warunki do powstawania epidemii. Spory procent umierał i to często w warunkach, gdzie nie było możliwe zapisać to w dokumentach urzędowych, a czasem nawet pochować zmarłego na cmentarzu. Po powrocie z tułaczki zapisywali więc zmarłych w aktach rodzinnej parafii.  Dotyczy to głównie pierwszego etapu tułaczki – śmierć dosięgła niektórych 2-3 tygodnie po wyruszeniu w nieznane, jeszcze na ziemiach polskich. Ci, którzy osiedli na parę lat na terytoriach Ukrainy, Białorusi i Rosji mieli zazwyczaj zagwarantowaną opiekę religijną i większość zgonów była formalnie rejestrowana w miejscach czasowego pobytu. Niektórzy jednak po powrocie przedstawiali metrykę zgonu proboszczowi i ten zapisywał zgon powtórnie w księgach rodzinnej parafii.

Każdy akt zgonu powinien był być poświadczony przez dwóch świadków. Nie ma jednak stuprocentowej pewności, że ci swiadkowie naprawdę byli przy zgonie lub pogrzebie danej osoby. W wielu przypadkach jest to prawdopodobne, bo w innym czasie sam świadek też zgłaszał zgon członków swojej rodziny. W kilku przypadkach jako świadkowie występują kobiety. W tamtych czasach było to niespotykane – świadkami byli zazwyczaj tylko mężczyźni. Jeśli więc ksiądz robił wyjątek, to być może nie było świadka-mężczyzny, a była świadek-kobieta. Z drugiej jednak strony, w kilku przypadkach przy nazwisku świadka jest dodatkowa informacja, że był on naocznym świadkiem zgonu. Mogłoby to sugerować, że nie zdarzało się to we wszystkich przypadkach i inni świadkowie przy zdarzeniu nie byli, więc może nie byli uchodźcami.

Jak wiadomo, „serce nie sługa”. Nawet w tamtych bardzo trudnych warunkach ludzie zakochiwali się i decydowali na zakładania małżeństw. Zazwyczaj zdarzało się to między uchodźcami, nie zawsze z tej samej miejscowości, ale nigdy nie widzialem metryki ślubu uchodźcy z autochtonem. Przypuszczam, że barierą była inna religia. Śluby zawarte w czasie tułaczki rejestrowane były później w parafii, w której noweżeńcy zdecydowali się osiąść, więc przy tej okazji akt ślubu zawierał informację o miejscu pobytu uchodźców.

Na uchodźctwie rodziły się też dzieci. Jeśli wcześnie umierały, a w tamtych czasach umieralność niemowląt była bardzo wysoka, nie pozostał po nich żaden ślad. Część jednak powracała. Chrzest nie był oczywiście powtarzany: rodzice mogli ochrzcić dzieci sami („chrzest z wody”), w cerkwi lub kościele katolickim. Nie mając dostępu do akt po 1916 roku trudno mi stwierdzić, czy chrzest tych dzieci był zapisywany po powrocie. Wiele lat później dzieci te same jednak zawierały małżenstwa (lub umierały w starszym wieku); wtedy podawano ich miejsce urodzenia i wiek, z którego łatwo można obliczyć przybliżoną datę urodzenia.

Dokonując kwerendy w aktach chrztów, małżeństw i zgonów parafii Fajsławice starałem się zidentyfikować jak najwięcej rodzin „bieżeńców”. Oczywiście sporządzona lista nie może być traktowana jako kompletna i być może nie ma tam wielu osób, które też uciekały na wschód. Nie powinno tam być jednak osób (a przynajmniej jest tam ich niewiele), które uchodźcami nie były. Kierowałem się następującymi zasadami:

– jeśli umierało lub rodziło się dziecko, albo jeśli ktoś brał ślub, to powinni z nim być rodzice i żyjące rodzeństwo w stanie wolnym,

– jeśli umierała osoba dorosła, to powinien z nią być małżonek i dzieci w stanie wolnym.

Takie reguły nie pozwalały zidentyfikować:

– rodzin, które w całości nie wróciły z tułaczki,

– rodzin, w których nikt się nie urodził ani nie zmarł (chyba, że ktoś z tej rodziny był naocznym świadkiem w innym wydarzeniu i ten fakt został  jednoznacznie potwierdzony),

– rodzin, z których nikt nie brał ślubu, albo po ślubie osiedlił się w innej parafii (np. parafii współmalżonka),

– wszystkich osób z rodzin, które nie były rekonstruowane (rekonstrukcje przeprowadziłem dla około 60 najstarszych rodzin z parafii),

– dorosłe osoby z rodzin wielopokoleniowych.

Jest to zupełnie niemożliwe oszacować, ile takich osób było.

Exodus rozpoczął sie w drugiej połowie lipca 1915 roku. Połączone armie austriacko-węgiersko-niemieckie nacierały od południa, więc uchodźcy kierowali się najpierw na północ. Pojedyncze zapisy akt zgonów pojawiają wkrótce po opuszczeniu rodzinnych stron – najbliższy w Siostrzytowie (adnotacja w księdze mówi jednak wyraźnie, że śmierć nastąpiła w czasie ucieczki wojennej). Koło Brześcia Litewskiego nastąpiła prawdopodobnie koncentracja uchodźców docierających z różnych kierunków i zaczyna szaleć epidemia. Wzdłuż drogi na wschód wiodącej przez Kobryń uchodźcy umierają już masowo, często są grzebani w lesie lub szczerym polu. W pewnym miejscu drogi „bieżeńców” rozchodzą sie i epidemia ustaje. Docelowe miejsca pobytu uchodźców rozrzucone są po praktycznie całym imperium rosyjskim, choć stosunkowo najwięcej z nich osiada w okolicach Kijowa na Ukrainie.

Poniższe zestawienie zostało sporządzone oddzielnie dla różnych wsi parafii, a rodziny w każdej wsi są uszeregowane alfabetycznie. Ustalenie wsi pochodzenia nie zawsze było jednoznaczne: mąż i żona mogli pochodzić z różnych wiosek, a dzieci mogły się rodzić w jeszcze innych. Dla każdej rodziny wymieniam osoby ją tworzące z datą urodzenia (jeśli ją znałem). Później wymieniam te zdarzenia (chrzty, śluby i zgony), które zostały zarejestowane, z wszystkimi wymienionymi w księgach szczegółami (miejsce i data zgonu/ślubu/chrztu, przyczyna zgonu, etc.). Na koniec umieszczam też datę zapisu aktu. Z pewnoscią zapisy te nie były robione natychmiast po powrocie (czasem zdarzało się to ponad dziesięć lat po zakończeniu wojny), ale na pewno powrót nie nastąpił przed tą datą. Stąd wynikła ważna informacja, że część rodzin wróciła z tułaczki jeszcze przed zimą tego samego 1915 roku.

Dzieje rodziny Ludwika i Klementyny Adamiaków od wielkiej ucieczki na wschód do końca II wojny światowej – Cześć I

Wykaz uchodźców

Boniewo

 1. Rodzina Kazimierza Piórkowskiego (1892) i Petroneli z d. Cholewa (ur. 1890)
  Dzieci: Władysław (ur.1912), Filip (ur. 1915).
  Niezamężna siostra żony Rozalia Cholewa (ur. 1874).
  Petronela Piórkowska zm. na cholerę 15.08.1915 koło Kobrynia,

Filip Piórkowski zm. na cholerę 21.08.1915 w Czerniowie,
Rozalia Cholewa zm. 27.08.1915 w Czerniowie (wszystkie akta spisany 24.10.1915).

(Miejscowości Czerniów nie udało się zidentyfikować. Prawdopodobnie chodzi o Czernie, leżące tuż obok Brześcia Litewskiego, Kobryń – m. na Białorusi, około 50 km na wsch. od Brześcia Litewskiego).

 

 1. Rodzina Józefa Zaprawy i Agnieszki z d. Woroch
  Syn Adam Zaprawa (ur. 1910) zm. 11.09.1915 roku za Kobryniem (pochowany w lesie – akt spisany 21.01.1920).

 

Fajslawice

 1. Rodzina Marcina Basiaka i Józefy z d. Ciepłowskiej (ur. 1889)
  Józefa Basiak zm. 3 sierpnia 1915 roku w Ostrowie (akt spisany 31.12.1915 roku),
  Mateusz Basiak (ur.1893) zm. 07.09.1915 roku w Siniawce (pogrzebany przy szosie – akt spisany w roku 1929).
  (Siniawka – miejsc. w pow. Baranowicze, Ostrów – miejsc. w pow. Włodawa).

 

 1. Rodzina Stanisława Błaziaka (ur. 1880) i Karoliny z d. Wlizło (ur.1879)
  Dzieci: Teresa (ur. 1900), Helena (ur. 1904), Anna (ur. 1907) i Jan (ur. 1912)
  Stanisław Błaziak zm. na cholerę 14.08.1915 w Sławatyczach (akt spisany 11.1915).
  (Sławatycze – miejsc. w pow. Włodawa).
 2. Rodzina Piotra Czajki (ur. 1875) i Jadwigi z d. Woroch
  Piotr Czajka zm. na cholerę 07.08.1815 w Parczewie (akt spisany 03.09.1920).
 3. Wincenty Fornal (ur. 1838) zm. 09.08.1915 w Siostrzytowie (uwaga na marginesie mówi, że stało się to w czasie uchodźctwa, akt spisany 31.12.1915).

 

 1. Rodzina Pawła Gryglewskiego i Agaty z d. Pędisz
  Córka Irena Gryglewska (ur. 1913) zm. 10.10.1915 w Czerniowie (akt spisany 04.12.1915).

 

 1. Rodzina Jana Jersaka i Marianny z d. Kmieć

Syn Stanisław Jersak urodził się w roku 1917 w Orenburgu.
(Orenburg – m. nad rzeką Ural, w pobliżu Kazachstanu, ok. 1500 km na pd.-wsch. od Moskwy).

 

 1. Rodzina Wincentego Kolasińskiego i Marianny z d. Pełczyńskiej

Syn Czesław Kolasiński urodził się w roku 1917 w Bobrujsku.
(Bobrujsk – m. w guberni mohylewskiej we wschodniej Białorusi).

 

 1. Rodzina Jana Kosmali (ur. 1866) – wdowca.

Dzieci: Antoni (ur. 1901) i Karolina (ur. 1907)
Jedna z nielicznych rodzin, która nie odnotowała żadnych wydarzeń na uchodźctwie. Jan Kosmala wystąpił jako naoczny świadek zgonu Jana Worocha.

 1. Rodzina Kazimierza Kowalczyka i Anny z d. Łokińskiej

Syn Antoni Kowalczyk (ur. 1905) zm. na cholerę 05.09.1915 koło Kobrynia (akt spisany 09.10.1915).

 

 1. Rodzina Kacpra Kozła i Katarzyny z d. Puława (ur. 1881)
  Katarzyna Koziol zm. na cholerę 30.08.1915 koło Kobrynia (akt spisany 29.10.1915).

 

 1. Rodzina Jan Kulbaki (ur. 1871) i Wiktorii z d. Bogusz (ur. 1880)

Dzieci: Bartłomiej (ur.1901), Kacper (ur.1905), Mikołaj (ur.1907) i Roman (ur.1911)

Kacper Kulbaka zm. na cholerę 03.09.1915 koło Kobrynia (akt spisany 17.10.1915).

 

 1. Rodzina Antoniego Madei i Rozalii z d. Olejarz

Syn Paweł Madeja (ur.1899) zm. na suchoty 06.09.1915 roku koło Kobrynia,
Drugi syn Stanisław Madeja (ur. 1901) zm. na cholerę 02.09.1915 roku za Włodawą (w czasie podróży w lesie – oba akta spisane 09.10.1915).

 

 1. Rodzina Józefa Rogalskiego i Anny z d. Danko

Syn Władysław Rogalski ur. 1915 w Kobryniu.

 

 1. Niezamężna Zuzanna Urbankiewicz
  Córka Janina Urbankiewicz ur. 01.1918 w miejscowości Skała.
  (Skała – miejscowość w dekanacie Berdyczów, ok. 100 na pd.-wsch. od Kijowa, z miejscowości tej wywodziła się rodzina Florkowskich, poźniejszych właścicieli Fajsławic).

 

 1. Rodzina Antoniego Witakowskiego i Józefy z d. Pielak
  Córka Franciszka Witakowska ur. 1915 zm. 05.12.1915 w miejscowosci Ninówka (akt spisany 21.02.1924).
  (Ninówka – niezidentyfikowana miejscowość w guberni Kijów).

 

 1. Rodzina Jana Worocha (ur. 1848) i Jadwigi z d. Hawrył

Jan Woroch zm. na tyfus 20.10.1915 w Homlu.
Córka Agnieszka Woroch (ur. 1892) zm. na tyfus 01.11.1915 w. Czernihowie (oba akta spisano 12.04.1920).
(Homel – m. w pd.-wsch. Białorusi, ok. 200 km na północ od Kijowa, Czernihów – miasto na płn. Ukrainie, ok. 100 km na płn. od Kijowa).

 

 1. Rodzina Stanisława Wosia i Józefy z d. Gryglewskiej
  Syn Jan Woś (ur. 1910) zm. 10.12.1916 w miejsc. Sielce,
  Córka Marianna Woś (ur.1915) zm. 29.06.1917 w miejsc. Ishorod.
  (Sielce i Ishorod – miejscowości w powiecie Rohaczów, gubernia Mohylew, wsch. Białoruś).

 

 Ignasin

 

 1. Rodzina Adama Kuczera i Rozalii z d. Kulisz

Córka Genowefa Kuczer ur. 1916 w Ninówce.

 

Olesniki

 

 1. Samotna Katarzyna Buhajczyk z d. Wypych (ur. 1845) zm. na cholerę 08.08.1915 w Różance (akt spisano 30.11.1915),
  (Różanka – miejsc. kilka km na północ od Włodawy).
 2. Rodzina Wincentego Chmiela i Teofili z d. Kociubowskiej

Syn Wincenty Chmiel ur. 1917 w Skale.

 

 1. Niezamężna Marianna Dumała

Syn Władysław Dumała ur. 1916 w Smoleńsku.

 

 1. Rodzina Józefa Jersaka i Marianny
  Syn Ignacy Jersak (ur. 1895) ożenił się z Bibjanną Pukarowską (ur. 1897 w Łukawce, pow. Bilgoraj) 21.08.1916 w Orenburgu (akt spisano 20.11.1919).
  Ich corka Janina Jersak ur. 1917 w Orenburgu.

 

 1. Rodzina Jakuba Kulisza i Marianny z d. Ciepłowskiej

Syn Wojciech Kulisz (ur. 1905) zm. na szkarlatynę 03.09.1915 w Nieświeżu.
Syn Wawrzyniec Kulisz (ur. 1907) zm. na szkarlatynę 05.09.1915 w Nieświeżu (oba akta spisano 13.06.1925).

(Nieśwież – m. w guberni Grodno, ok. 60 km na pd.-wsch. od Mińska).

 

 1. Rodzina Jakuba Kulisza (ur. 1862) i Marianny z d. Drygała
  Syn Paweł Kulisz (ur. 1882)
  Jakub Kulisz zm. 02.01.1918 w miejsc. Jeziorna (akt spisany 10.01.1921).
  (Jeziorna – miejsc. w pow. Biała Cerkiew)
 2. Rodzina Józefa Skrzypka i Agaty z d. Janiak (ur. 1862)
  Agata Skrzypek zm. 10.08.1915 w Lesnicy (akt spisany 15.02.1921).
  (Leśnica – miejsc. w gub. Grodno)

 

 1. Rodzina Józefa Sochy (ur. 1876) i Pauliny z d. Kulisz (ur. 1884)
  Paulina Socha zm. 10.11.1915 w Białej Cerkwi,
  Syn Czesław Socha (ur.1911) zm.25.11.1915 w Białej Cerkwi,
  Córka Józefa Socha (ur. 1913) zm. 30.11.1915 w Białej Cerkwi (wszystkie akta spisane 22.05.1922).
  Józef Socha powtórnie ożenił się z Franciszką Łykus 30.05.1916. Mieszkał wtedy w miejsc. Polanystaj, a ślub odbył się w miejsc. Gołaniewsk (akt spisany 08.09.1920).
  (Polanystaj (?) – miejsc. w parafii Humań, ok. 100 km na pd. od Kijowa, Gołaniewsk (?) – miejsc. w diecezji Kamieniec)

 

 1. Ewa Staniek (ur. 1855) zm. 06.08.1915 w Ostrowie (akt spisany 22.11.1915).
 2. Rodzina Jana Witakowskiego i Zofii z d. Szałaj
  Syn Andrzej Witakowski (ur. 1882).
  Jan Witakowski zm. 03.02.1918 w nieodczytanej miejscowosci (akt spisano 22.02.1921).
 3. Rodzina Józefa Witakowskiego (ur. 1865) i Małgorzaty z d. Adamiak
  Córka Marianna (ur.1913).
  Józef Witakowski zm.18.09.1915 w miejsc. Niedźwiedź (akt spisany 05.05.1920).
  (Niedźwiedź – miejsc. w pow. Słuck, gub. Mińsk).
 4. Wawrzyniec Wysoczyński (ur. 1870) zm. 22.08.1915 w Czerniowie (akt spisany 19.12.1915).

 

Siedliska

 

 1. Rodzina Ignacego Adamiaka (ur. 1859) i Marianny z d. Cholewa (ur. 1860)
  Syn Ludwik (ur. 1883) i Klementyna z d. Olech (ur. 1889)
  Dzieci: Antoni (ur. 1909), Stefan (ur. 1911), Joanna (Janina) Adamiak (ur. 1913), Anastazja (ur. 1916)
  Córka Zofia (ur. 1889) i Aleksander Styk (ur. 1882)
  Dziecko: Michał (ur. 1914)
  Stefan Adamiak zm. na cholerę 01.09.1915 w Kosowie,
  Antoni Adamiak zm. na cholerę 04.09.1915 w nieznanej miejscowości w gub. Grodno,
  Zofia Styk zm. na cholerę 22.08.1915 w Ligorowicach (wszystkie akta zgonów spisane 22.12.1919),
  Grzegorz Adamiak zm. w Kobryniu na cholerę – uznany za zmarłego decyzją sądu( akt spisany 10.09.1930),
  Stefania Adamiak ur. i  1915 w Białej Cerkwi (informacja z
  https://fajslawice24.pl/wordpress/fajslawice24.pl/dzieje-rodziny-ludwika-i-klementyny-adamiakow-od-wielkiej-ucieczki-na-wschod-do-konca-ii-wojny-swiatowej-czesc-iv/ ),
  Anastazja Adamiak ur. 1916 Jabłonówka.
  (Kosów – m. w gub. Grodno, ok. 150 km na płn.-wsch. od Brześcia Litewskiego, Ligorowice (?) – miejsc. w gub. Grodno, Jabłonówka – miejsc. w pow. Biała Cerkiew).
 2. Rodzina Karola Adamiaka (ur. 1841)
  Syn Paweł Adamiak (ur. 1865) i Jadwiga z d. Tkaczyk (ur. 1859)
  Dzieci: Kazimierz (ur. 1889), Antonina (ur. 1904)
  Karol Adamiak zm.14.09.1915 koło Kobrynia (akt spisany 31.12.1915).
 3. Rodzina Wojciecha Adamiaka (ur. 1836) i Tekli z d. Bochyńskiej (ur. 1838)
  Córka Marianna (ur. 1861) i Wawrzyniec Szymoszek (ur. 1861)
  Dzieci Marianny i Wawrzyńca: Franciszka (ur. 1888), Józef (ur. 1891), Karol (ur. 1893), Władysław (ur. 1896), Klementyna (ur. 1902), Andrzej (ur. 1903), Felicja (ur. 1906).
  Syn Feliks (ur. 1874) i Weronika z d. Cholewa (ur. 1873)
  Dzieci Feliksa i Weroniki: Józef (ur. 1907), Teresa (ur. 1894), Władysława (ur. 1911)
  Syn Stanisław (ur. 1877) i Wiktoria z d. Cholewa (ur. 1882)
  Dzieci Stanisława i Wiktorii: Rozalia (ur. 1902), Klementyna (ur. 1905), Jan (ur. 1907), Władysław (ur. 1910), Helena (ur. 1913).
  Tekla Adamiak zm.29.08.1915 koło Łucka (akt spisany 26.03.1921),
  Marianna Szymoszek zm.28.08.1915 w miejsc. Białokuryca (akt spisany 30.03.1926),
  Teresa Adamiak poślubila Józefa Marczuka 12.02.1918 w Białej Cerkwi (akt spisany 16.10.1923),
  Władysław Adamiak zm. na cholerę 15.10.1915 w Słucku (akt spisany 22.12.1919).
  (Łuck – m. na Wołyniu, Ukraina, Białokuryca (?) – miejsc. w gub. Grodno, Słuck – m. na Białorusi, ok. 80 km na pd. od Mińska).
 4. Rodzina Andrzeja Bochniaka i Wiktorii z d. Kowalczyk

Córka Janina Bochniak ur. 1919 Raszków?
(Raszków? – miejsc. w pow. Czortków).

 

 1. Rodzina Ludwika Cholewy (ur. 1863) i Marianny z d. Kowalczyk (1870)
  Dzieci: Józefa (ur. 1894), Karol (ur. 1897), Antoni (ur. 1900), Teofila (ur. 1903), Felicja (ur. 1905), Wincenty (ur. 1908), Andrzej (ur. 1912)
  Ludwik Cholewa zm. na cholerę 03.09.1915 w Czerniowie (akt spisany 19.10.1915).
 2. Rodzina Wojciecha Cholewy (ur. 1870) i Apolonii z d. Wójcik (ur. 1869)
  Dzieci: Wiktoria (ur. 1894), Maciej (ur. 1898), Paweł (ur.1900), Klementyna (ur. 1902), Marianna (ur. 1905), Jan (ur. 1908)
  Wojciech Cholewa zm. na cholerę 06.08.1915 w Ostrowie (akt spisany 01.10.1915).

 

 1. Rodzina Ignacego Dudka (ur. 1858) i Apolonii z d. Karchuć (ur. 1857)
  Dzieci: Aleksander (ur. 1883), Wawrzyniec (ur. 1893), Józef (ur. 1896), Jan (ur. 1899)
  Ignacy Dudek zm. 22.09.1915 koło Pińska (akt spisany 28.10.1915).
  (Pińsk – m. na Polesiu, ok. 200 km na wschód od Brześcia Litewskiego).

 

 1. Rodzina Mateusza Grocheckiego (ur. 1891) i Zuzanny z d. Cholewa (ur. 1894)
  Dzieci: Janina (ur. 1913), Józef (ur.1916)
  Józef Grochecki ur. 1916 w miejsc. Knejdanowskie? (gub. Mińsk).

 

 1. Rodzina Ignacego Grzesiaka i Teresy z d. Wójcik
  Dzieci: Franciszka (ur. 1880), Jan (ur. 1884), Wawrzyniec (ur. 1884), Katarzyna (ur. 1890), Tomasz (ur. 1892), Marianna (ur. 1904)
  Katarzyna Grzesiak poślubila Marcina Wronę 17.01.1916 w Mścisławie (akt spisany 23.06.1925).

 

 1. Rodzina Walentego Jurka (ur. 1887) i Marianny z d. Baran (ur. 1891)
  Syn Karol Jurek (ur. 1914) zm. 30.08.1915 w Czerniowie (akt spisany 28.10.1915).
 2. Rodzina Wojciecha Jurka (ur. 1876) i Wiktorii z d. Szewczak (ur. 1889)
  Dzieci: Jan (ur. 1910), Władysława (ur. 1912), Janina (ur. 1914)
  Janina Jurek zm.09.09.1915 w Berezie Kartuskiej (akt spisany 14.12.1915).
  (Bereza Kartuska – m. na Białorusi, ok. 150 km na płn.-wsch. od Brześcia).
 3. Rodzina Aleksandra Kasprzaka (ur. 1888) i Marianny z d. Mazur (ur. 1892)
  Syn Czesław Kasprzak (ur. 1910)
  Rodzina spędziła kilka tygodni na uchodźctwie w okolicach Milejowa (wiadomość z książki Andrzeja Kasprzaka „Ród Kasprzaków z Siedlisk”, str. 13).

 

 1. Rodzina Bartłomieja Kasprzaka (ur. 1844) i Marianny z d. Dumała (ur. 1844)
  Nie można ze stuprocentową pewnoscią stwierdzić, które z licznych dzieci tego małżeństwa, które założyły już swoje rodziny, towarzyszyły rodzicom w uchodźctwie.
  Marianna Kasprzak zm. na starość 20.07.1918 w Tarnopolu (akt spisany 04.02.1926).
  (nie ma pewności, że chodzi o m. Tarnopol na Ukrainie, ok. 100 km na pd.-wsch. od Lwowa)

 

 1. Rodzina Franciszka Kasprzaka (ur. 1877) i Jadwigi z d. Beć (ur.1877)
  Córka Genowefa Kasprzak ur.11.10.1917 w Białej Cerkwi.

 

 1. Rodzina Wawrzyńca Kasprzaka (ur. 1883) i Marianny z d. Wójcik (ur. 1891)
  Dzieci: Władysława (ur. 1909), Bronisław (ur. 1910), Józef (ur. 1914)
  Marianna Kasprzak zm. na tyfus 24.10.1915 w Homlu.
 2. Rodzina Wojciecha Kiszczaka i Marcjanny z d. Szymoszek (ur. 1893)
  Córka Klementyna Kiszczak (ur. 1915) zm. na cholerę 29.08.1915 w Kobryniu,
  Marcjanna Kiszczak (ur. 1893) zm. na cholerę 29.08.1915 w Kobryniu (oba akta spisano 19.07.1919).

 

 1. Rodzina Kazimierza Kluska (ur. 1863) i Wiktorii z d. Kokuszka (ur. 1865)
  Dzieci: Karol (ur. 1888), Paulina (ur. 1889), Marianna (ur. 1891), Antoni (ur. 1893), Walenty (ur. 1898), Michał (ur. 1900), Teofil (ur. 1906)
  Antoni Klusek zm.15.10.1915 w miejsc. Nieśwież,
  Kazimierz Klusek zm.17.05.1917 w miejsc. Czetwiertaków? (akt spisany 30.09.1919).
  (Czetwietaków – miejsc. w pow. Ardatów, gub. symbirska, Symbirsk (obecnie Uljanowsk) – m. ok. 600 km na pd.-wsch. od Moskwy).

 

 1. Rodzina Pawła Kluska (ur. 1876) i Franciszki z d. Cholewa (ur. 1879)
  Dzieci: Marianna (ur. 1901), Aleksander (ur. 1904), Józef (ur. 1907), Wacław (ur. 1910)
  Aleksander Klusek zm. na biegunkę 28.08.1915 w miejsc. Małegrudy (akt spisany 17.05.1925).

 

 1. Rodzina Andrzeja Kokuszki (ur. 1871) i Petroneli z d. Stępniak (ur. 1871)
  Syn: Walery Kokuszka (ur. 1895)
  Petronela Kokuszka zm. 24.04.1917 w Czetwiertakowie, pow. ardatowski, gub. symbirska (akt spisany 20.07.1920).

 

 1. Rodzina Łukasza Kokuszki (ur. 1880) i Józefy z d. Olech (ur. 1888)
  Dzieci: Bolesław (ur. 1908), Elżbieta (ur. 1909), Stefan (ur. 1912), Czesław (ur. 1914).
  Bolesław Kokuszka zm. na cholerę 07.09.1915 w Cycowie (akt spisany 02.10.1915).

 

 1. Rodzina Jana Lipy (ur. 1852) i Antoniny z d. Cholewa (ur. 1857)
  Dzieci Franciszek (ur. 1878), Henryk (ur. 1892)
  Franciszek Lipa zm. na cholerę 25.08.1915 w Czerniowie,
  Antonina Cholewa zm. na cholerę 26.08.1915 w Czerniowie (oba akta spisano 16.11.1915).

 

 1. Rodzina Wincentego Lipy (ur. 1882) i Józefy z d. Pitucha (ur. 1887)
  Dzieci: Wacław (ur. 1906), Czesław (ur. 1908), Bronisława (ur. 1910), Władysław (ur. 1914), Stanisław (ur. 1913)
  Józefa Lipa zm. na cholerę 15.08.1915 w Sławatyczach (akt spisany 20.04.1920).

 

 1. Rodzina Leona Miciuły (ur. 1865) i Małgorzaty z d. Cholewa (ur. 1861)
  Dzieci: Franciszek (ur. 1896), Bartłomiej (ur. 1903)
  Leon Miciuła zm.13.08.1915 w Parczewie (akt spisany 22.04.1920).

 

 1. Rodzina Izydora Olecha (ur. 1887) i Pauliny Kasprzak (ur. 1894)
  Dzieci: Genowefa (ur. 1911), Edward (ur. 1917)
  Genowefa Olech zm. na cholerę 17.09.1915 w Siniawce (pochowana w lesie – akt spisany 22.11.1919).
  Edward Olech ur. 1917 w Sokołówce,
  (Sokołóka, miejsc. na pd. gub. Kijowskiej, niedaleko od Humania).

 

 1. Rodzina Jana Olecha (ur. 1840) i Katarzyny z d. Karchuć (ur. 1853)
  Dzieci Franciszka (ur. 1890), Wit (ur. 1893), Małgorzata (ur. 1898)
  Nieślubny syn Franciszki: Łukasz (ur. 1909)
  Katarzyna Olech zm. na cholerę 26.08.1915 w miejsc. Małoryte,
  Malgorzata Olech zm. na cholerę 27.08.1915 w miejsc. Małoryte,
  Lukasz Olech zm. na cholerę 30.08.1915 koło Kobrynia (wszystkie akta spisano 02.12.1915).
  (Małoryte – miejsc. of 50 km na pd.wsch. od Brześcia).

 

 1. Rodzina Tomasza Olecha (ur. 1871) i Marcjanny z d. Lipa (ur.1880)
  Dzieci: Wiktoria (ur. 1899), Petronela (ur. 1902), Aleksander(ur. 1908), Marianna (ur. 1911), Leon (ur. 1914), Zuzanna (ur. 1917)
  Zuzanna Olech ur. 1917 w gub. symbirskiej,
  Marcjanna Olech zm. 20.04.1918 w Białej Cerk
  wi (akt spisany 16.06.1923).

 

 1. Agnieszka Pastuszak z d. Szymaniak
  Córka Brygida (ur. 1894) zm. na cholerę 04.09.1915 w Siniawce (akt spisany 11.05.1926).

 

 1. Rodzina Aleksandra Pituchy (ur. 1864) i Wiktorii z d. Pastuszak (ur. 1867)
  Dzieci: Tekla (ur. 1888), Franciszek (ur. 1890), Urszula (ur. 1893), Józef (ur. 1899), Józefa (ur. 1901), Florentyna (ur. 1909)
  Florentyna Pitucha zm. 15.09.1915 koło Brześcia (akt spisany 09.03.1927).

 

 1. Rodzina Grzegorza Pituchy (ur. 1869) i Urszuli z d. Cholewa (ur. 1869)
  Teściowa Ewa Józefa Król (ur. 1832)
  Dzieci: Teofil (1894), Katarzyna (ur. 1897), Helena (ur. 1902), Stanisław (ur. 1905), Piotr (ur. 1908), Andrzej (ur. 1910)
  Grzegorz Pitucha byl naocznym świadkiem zgonu Petroneli Kokuszka,
  Ewa Cholewa zm. na cholerę 31.10.1915 w Przyłudze (pochowana na cmentarzu prawosławnym – akt spisany 30.12.1926).
  (Przyługa? – miejsc. w gub. Mińsk).

 

 1. Roman/Rajmund Pitucha (ur.1885) i Helena z d. Adamiak (ur. 1886)
  Dzieci: Zofia (ur. 1911), Bronisław (ur. 1916), Tomasz (1906), Paweł (ur. 1909)
  Bronisław Pitucha ur. w 1916 w Kijowie.

 

 1. Rodzina Feliksa Sidora (ur. 1892) i Antoniny z d. Tkaczyk (ur. 1895)
  Dzieci: Władyslaw (ur. 1914), Marianna (ur. 1919)
  Marianna Sidor ur.01.1919 w Jeziornej
  Władysław Sidor zm. 07.11.1915 w Kijowie (pochowany na cmentarzu, oba akta spisane 01.03.1925).

 

 1. Rodzina Jakuba Sidora (ur. 1871) i Franciszki z d. Jurek (ur. 1873)
  Dzieci: Henryk (ur. 1895), Jadwiga (ur. 1904)
  Jadwiga Sidor zm. 02.09.1915 w Berezie Kartuskiej,
  Franciszka Sidor zm. 05.09.1915 w Berezie Katruskiej (oba akta spisano 14.12.1915).
 2. Rodzina Jana Sidora (ur. 1855) i Tekli z d. Bogusz (ur. 1861)
  Dzieci: Tomasz (ur. 1889), Filip (ur. 1892), Elżbieta (ur. 1897), Adam (ur. 1901), Antoni (ur. 1906)
  Tekla Sidor zm. 02.09.1915 w miejscowosci Małoryte (pochowana w lesie – akt spisany 05.10.1915).

 

 1. Rodzina Walentego Sidora (ur. 1874) i Agaty z d. Adamiak (ur. 1875)
  Dzieci: Marianna (ur. 1899), Aleksander (ur.1903), Władysław (ur. 1907), Stefania (ur. 1909), Antonina (ur. 1912)
  Agata Adamiak zm. na cholerę 15.08.1915 w Brześciu Litewskim (akt spisany 02.10.1915).

 

 1. Rodzina Jana Stępniaka (ur. 1876) i Tekli z d. Błaziak (ur. 1874)
  Dzieci: Aleksander (ur. 1901), Władysława (ur. 1904), Antoni (ur. 1906), Władysław (ur. 1912(130), Emilia (ur. 1914)
  Jan Stępniak był świadkiem zgonu Petroneli Kokuszka z d. Stępniak

 

 1. Rodzina Ludwika Stępniaka (ur. 1854) i Franciszki z d. Majcher (ur. 1858)
  Dzieci: Paweł (ur. 1886) i Katarzyna Pluta (ur. 1893), Tekla (ur. 1894), Andrzej (ur. 1900)
  Franciszka Majcher zm. 29.08.1915 koło Korytowa (akt spisany 09.10.1915).
  (Korytów – miejsc. koło Kobrynia).

 

 1. Rodzina Macieja Szymaniaka (ur. 1872) i Urszuli z d. Wójcik (ur. 1874)
  Dzieci: Izydor (ur.1895), Barbara (ur. 1897), Władysław (ur.1903), Franciszka (ur. 1906), Florentyna (ur. 1909), Józefa (ur. 1911)
  Maciej Szymaniak zm. na cholerę 17.08.1915 w Hucie za Włodawą (akt spisany 25.10.1915),
  Maciej Szymaniak zm.20.08.1915 w Czerniowie (akt spisany 10.07.1921).

 

 1. Rodzina Wincentego Szymoszka (ur. 1867) i Heleny z d. Sidor (ur. 1864)
  Dzieci: Marcin (ur. 1898), Antonina (ur. 1901), Anna Szymaszek (ur. 1907)
  Macocha: Katarzyna z d. Wojcik (ur. 1847)
  Katarzyna Szymoszek zm.25.08.1915 w miejscowosci Małe Grudy (akt spisany 07.12.1915),
  Wincenty Szymoszek zm.03.09.1915 we Włodawie.

 

 1. Rodzina Błażeja Tkaczyka (ur. 1845) i Klary z d. Sidor (ur. 1847)
  Córka Rozalia Tkaczyk (ur. 1883) i Wojciech Psnik (ur. 1880)
  Wnuki: Jadwiga (ur. 1904), Józefa (ur. 1907), Helena (ur. 1909) i Feliksa (ur.1912)
  Błażej Tkaczyk zm. 15.06.1916 w Mozyrzu (w szpitalu),
  Klara Tkaczyk zm.02.01.1919 Ostrohlady?, pow. rzeczycki (oba akta spisano 21.07.1923),
  Feliksa Psnik zm.12.03.1916 w Mozyrzu (pogrzeb na cmentarzu katolickim – akt spisano 21.02.1943 !)
  (Mozyrz – m. w pd.-wsch. Białorusi, ok. 200 km na płn. od Kijowa, Rzeczyca – miejsc. na Białorusi, ok. 80 km n płn.-wsch. od Brześcia).

 

 1. Rodzina Karola Trały (ur. 1873) i Jadwigi z d. Bochyńskiej (ur. 1881)
  Dzieci: Marianna (ur. 16.09.1910), Edward (1912), Wacław (ur. 1914), Czesław (ur. 1916)
  Czesław Trała ur. 1916 w Charkowie.

 

 1. Rodzina Franciszka Wójcika (ur. 1866) i Józefy z d. Suszek (ur. 1881)
  Dzieci: Karol (ur. 1902), Felicja (ur. 1905), Franciszka (ur. 1909), Antoni (ur. 1912), Karolina (ur. 1914), Marianna (ur. 1918)
  Marianna Wójcik ur. 1918 w Bialej Cerkwi,
  Franciszka Wójcik zm.07.1915 w Siniawce (akt spisany 13.06.1922).

 

 1. Rodzina Karola Wójcika (ur. 1870) i Józefy z d. Cholewa (ur. 1870)
  Dzieci: Marianna (ur. 1897), Józef (ur. 1899), Klemens (ur. 1901), Monika (ur. 1905), Antoni (ur. 1907), Agata (ur. 1910)
  Klemens Wojcik zm. 18.09.1917 w Białej Cerkwi,
  Agata Wojcik zm.29.10.1915 w Bobrujsku (oba akta spisane 13.06.1922).

 

 1. Rodzina Macieja Wójcika (ur. 1874) i Jadwigi z d. Cholewa (ur. 1882)
  Dzieci: Franciszek (ur. 1902), Antoni (ur. 1905), Józef (ur. 1908), Stefania (ur. 1912), Małgorzata (ur. 1915)
  Józef Wójcik zm. 09.09.1917 w Białej Cerkwi,
  Stefania Wójcik zm. 20.05.1918 w Białej Cerkwi (oba akta spisane 13.06.1922).

 

 1. Rodzina Teofila Wójcika (ur. 1886) i Karoliny z d. Kasprzak (ur. 1889)
  Dzieci: Wanda (ur. 1910), Sabina (ur. 1911), Czesław (ur. 1913), Helena (ur. 1915), Bronisława (ur.1917)
  Teofil Wójcik byl świadkiem śmierci Marcjanny Olech.

 

 1. Rodzina Wincentego Wójcika (1850) i Franciszki z d. Pitucha (ur. 1856)
  Dzieci: Teofil (ur. 1882), Feliksa (ur. 1884), Franciszek (ur. 1887), Mateusz (ur. 1889), Izydor (ur. 1892), Marcjanna (ur. 1894), Róża (ur. 1897), Józef (ur. 1901).
  Franciszek Wójcik i Julianna Adamiak (ur. 1894) zawarli ślub 24.08.1915 w Kijowie.
  Ich syn Mieczysław Wójcik ur. 1918 w Kijowie.

 

Suchodoly

 

 1. Rodzina Jana Adamiaka (ur. 1869) i Marianny z d. Nucia (ur. 1872)
  Dzieci: Dominik (ur. 1893), Jakub (ur. 1895), Katarzyna (ur. 1897), Józefa (ur. 1901), Andrzej (ur. 1903), Antonina (ur. 1908), Helena (ur. 1910), Helena (ur. 1911)
  Józefa Adamiak zm. 02.08.1915 w Ostrowie (akt spisany 11.04.1921).
 2. Kazimierz Adamiak (ur. 1849) nie wrócił z Rosji o czym informuje notatka przy akcie zgonu jego żony Marianny z d. Maciejewskiej (ur. 1853, zm.1921).

 

 1. Rodzina Leona Adamiaka (ur. 1860) i Antoniny z d. Fornal (ur. 1865)
  Dzieci: Elżbieta (ur. 1891), Ignacy (ur. 1896), Stanisław (ur. 1898), Józef (ur. 1901), Franciszka (ur. 1904), Władysław (ur. 1908), Aleksandra (ur. 1913)
  Władysław Adamiak zm.06.09.1915 Nieświeży (pogrzeb bez ksiedza),
  Franciszka Adamiak zm.02.02.1916 w Czetwiertakowie, gub. symbirska (oba akta spisane 26.01.1920).
 2. Tekla Adamiak z d. Garbal (ur. 1828)
  Córka Franciszka Adamiak (ur. 1872)
  Tekla Adamiak zm. ze starości 08.1915 w miejsc. Steredrogi (akt spisany 09.06.1927).
  (Staredrogi – miejsc. w gub. mińskiej).
 3. Rodzina Leona Barana i Teofily z d. Karchuć
  Syn Czesław Baran ur. 1917 w Czernihowie.
 4. Rodzina Józefa Bogusza (ur. 1873) i Karoliny z d. Baran (ur. 1875)
  Dzieci: Stanisław (ur. 1899), Michał (ur. 1902), Julianna (ur. 1910)
  Julianna Bogusz zm.15.03.1916 w Czernihowie (akt spisany 25.07.1924).
 5. Rodzina Ludwika Cholewy (ur. 1869) i Anny z d. Cholewa (ur. 1875)
  Dzieci: Antoni (ur. 1898), Konstanty (ur. 1906), Marianna (ur. 1908), Bernard (ur. 1908)
  Marianna Cholewa zm. 22.08.1915 w Czerniowie (akt spisany 02.11.1915).

 

 1. Rodzina Michała Gąsaka i Franciszki z d. Grzesiak
  Córka Władysława (ur. 1912) zm. we wrześniu 1915 w Berezie Kartuskiej (akt spisany 04.06.1922).
 2. Rodzina Aleksandra Greczkowskiego (ur. 1880) i Florentyny z d. Bandosz (ur. 1884)
  Dzieci: Helena (ur. 1905), Stefania (ur. 1908), Ignacy (ur. 1911), Klementyna (ur. 1913), Michalina (ur. 1916)
  Ignacy Greczkowski zm. na krwawą biegunkę 18.09.1915 koło Kobrynia (akt spisany 16.11.1915).
 3. Rodzina Mateusza Greczkowskiego (ur. 1868) i Jadwigi z d. Kutas (ur. 1874)
  Dzieci: Marianna (ur. 1899), Józefa (ur. 1902), Antoni (ur. 1906), Ludwik (ur. 1914)
  Jadwiga Greczkowska zm. na cholerę 13.09.1915 w miejsc. Małoryte,
  Józefa Greczkowska zm. na cholerę 06.09.1915 w miejsc. Małoryte (oba akta spisane 08.11.1915).
 4. Rodzina Łukasza Idzika i Karoliny z d. Karchuć
  Córka Helena (ur. 1912) zm. na szkarlatynę 24.12.1915 w Czernihowie (pochowana na cmentarzu – akt spisany 09.09.1927).
 5. Rodzina Tomasza Idzika (ur. 1874) i Antoniny z d. Adamiak
  Tomasz Idzik zm. 23.08.1915 w Czerniowie (akt spisany 21.10.1919).
 6. Rodzina Jana Jurzysty i Marianny z d. Kutas
  Córka Antonina (ur.1910) zm. na zapalenie pluc 05.12.1916 w Stefanowie par. Żurawica (akt spisany 09.09.1919).
  (miejscowości niezidentyfikowane).
 7. Rodzina Szymona Karchucia (ur. 1848) i Katarzyny z d. Denis (ur. 1856)
  Syn Filip Karchuć (ur. 1901)
  Katarzyna Karchuć zm. 15.08.1915 w Czerninie (akt spisany 23.03.1926).
 8. Rodzina Andrzeja Kutasa (ur. 1861) i Antoniny z d. Krysa (ur. 1862)
  Dzieci: Marianna (ur. 1885), Wojciech (ur. 1902)
  Andrzej Kutas zm. na astmę 23.06.1919 w miejsc. Kusa,
  Antonina Kutas zm. 14.05.1920 miejscowość jw (oba akta spisane 08.05.1928).
  (Kusa, pow. Kataw-Iwanowski, gub. Ufimska, Ufa – m. ok. 1000 km na wsch. od Moskwy, ok. 400 km na płn. od Orenburga).
 9. Rodzina Izydora Leszczyńskiego (ur. 1892) i Michaliny z d. Miciuła (ur. 1897)
  Syn Bolesław Leszczyński ur. 04.1917 Mirkowicze,
  (Mirkowicze, par. Mścisław, gub. mohylewska).
 10. Rodzina Andrzeja Łykusa (ur. 1863) i Józefy z d. Greczkowskiej (ur. 1869)
  Dzieci: Franciszka (ur. 1888), Tomasz (ur. 1889), Michał (ur. 1891), Marianna (ur. 1893), Szymon (ur. 1895), Jakub (ur. 1897), Jan (ur. 1899), Anna (ur. 1901), Karolina (ur. 1903), Mateusz (ur. 1909), Józefa (ur. 1912)
  Mateusz Łykus zm. na tyfus 10.1915 w Berezie Kartuskiej (akt spisany 04.10.1922),
  Franciszka Łykus poślubila Józefa Sochę 02.04.1917. Mieszkała w tym czasie w miejsc. Polanistaj, par. Humań, ślub odbył się w Gołaniewsku, diec. Kamieniec (akt spisany 08.09.1920),
  Marianna Łykus poślubiła Andrzeja Witakowskiego (ur.1893) 04.06.1917 w Bogusławie.
  (Bogusław – m. we wsch. Ukrainie, ok. 150 km na zach. od Doniecka).

 

 1. Rodzina Ludwika Łykusa (ur. 1872) i Ludwiki z d. Wilk (ur. 1874)
  Dzieci: Michał (ur. 1900), Karol (ur. 1902), Stanisław (ur. 1904), Wiktoria (ur. 1908), Józef (ur. 1911), Władysław (ur. 1914)
  Stanisław Łykus zm. 02.09.l915 kolo Antopola (akt spisany 19.02.1920).
  (Antopol, miejsc. w gub. grodzieńskiej, ok. 30 km na wsch. od Kobrynia).
 2. Rodzina Macieja Petrykowskiego i Anna z d. Szewczak
  Syn Stanisław Petrykowski ur.1916 w Czernihowie.
 3. Rodzina Jana Ruszniaka (ur. 1867) i Rozalii z d. Pitucha (ur. 1870)
  Syn Ludwik (ur. 1889) i Antonina z d. Bogusz (ur. 1883)
  Ich dzieci: Stefan (ur. 1913) i Bronisław (ur. 1915)
  Dzieci Jana i Rozalii: Andrzej (ur. 1895), Zofia (ur. 1899), Aleksander (ur. 1901), Józefa (ur. 1905), Bolesław (ur. 1910)
  Ludwik Ruszniak zm. na cholerę 02.09.1915 w pow. Kobryń (akt spisany 15.10.1915),
  Bronisław Ruszniak ur. 1915 w Pińsku.
 4. Rodzina Michała Winiarczyka (ur. 1871) i Agnieszki z d. Kutas (ur. 1876)
  Agnieszka Winiarczyk zm. 11.09.1915 w Berezie Kartuskiej (pochoana w lesie – akt spisany 20.10.1915).
 5. Rodzina Marcina Wrony i Antoniny z d. Miksza (ur. 1883)
  Syn Aleksander (ur. 1908)
  Antonina Wrona zm. 09.10.1915 w Mścisławie,
  Aleksander Wrona zm. we wrześniu 1915 w Cyrkowie (oba akta spisane 28.06.1925).
  (Cyrków – niezindentyfikowana miejsc. na Białorusi).

 

Wola

 

 1. Rodzina Marcina Adamiaka (ur. 1880) i Marianny z d. Dudek (ur. 1889)
  Dzieci: Ludwik (ur. 1907), Aleksander (ur. 1910), Franciszka (ur. 1912)
  Franciszka Adamiak zm. 02.08.1915 w Puchaczowie (akt spisany 31.12.1915).
 2. Rodzina Ignacego Barana (ur. 1883) i Franciszki z d. Pluta (ur. 1890)
  Syn Mateusz (ur. 1910) zm. 14.03.1918 w Samarze (akt spisany 06.08.1921, ojciec już nie żył, świadkiem była matka (!), w podróży powrotnej świadectwo zgonu zostało skradzione).
  (Samara, w czasach komunizmu przemianowana na Kujbyszew – m. nad Wołgą, ok. 1000 na pd.wsch. od Moskwy).
 3. Rodzina Stanisława Barana (ur. 1854) i Marianny z d. Pawelec (ur. 1856)
  Dzieci: Antoni (ur. 1892), Aleksander (ur. 1895), Julia (ur. 1898), Izydor (ur. 1901)
  Marianna Baran zm. na cholerę 24.08.1915 koło Kobrynia (akt spisany 24.10.1915).
 4. Rodzina Antoniego Błaziaka i Katarzyny z d. Pluta (ur. 1869)
  Dzieci: Jan (ur. 1891), Karol (ur. 1893), Antonina (ur. 1897), Józefa (ur. 1899), Helena (ur. 1902), Franciszek (ur. 1904), Aniela (ur. 1906)
  Katarzyna Blaziak zm. 29.07.1915 w Milejowie (akt spisany 14.12.1915).
 5. Rodzina Jana Błaziaka i Zofii z d. Misztal (ur. 1888)
  Dzieci: Marianna (ur. 1909), Stanisław (1910), Janina (ur. 1912)
  Zofia Błaziak zm. 05.08.1915 w Czerniowie (pochowana przy szosie – akt spisany 09.02.1925).
 6. Rodzina Stanisława Błaziaka i Józefy z d. Wójcik
  Syn Mieczysław Błaziak ur. 05.1918 w Jabłonówce.
 7. Rodzina Jana Bogusza (ur. 1883) i Apolonii z d. Paluch (ur. 1883)
  Dzieci: Tomasz (ur. 1902), Bronisław (ur. 1906), Józef (ur. 1912)
  Apolonia Bogusz zm. 03.08.1915 w Czerniowie (pochowana w lesie – akt spisany 26.01.1920).
 8. Wincenty Janiak (ur. 1885) i Rozalia z d. Błaziak (ur. 1888)
  Rozalia Janiak zm.28.01.1917 w miejsc. Kusa (pochowana na tamtejszym cmentarzu – akt spisany 27.11.1921).
 9. Rodzina Bartłomieja Krysy (ur. 1879) i Katarzyny z d. Gąsak (ur. 1881)
  Dzieci: Franciszek (ur. 1901), Jan (ur. 1908), Marianna (ur. 1911), Joanna-Janina (ur. 1914)
  Katarzyna Krysa zm. 28.07.1915 w Ostrowie,
  Franciszek Krysa zm. 06.08.1915 w Parczewie (oba akta spisane 06.10.1921 – powrót z uchodźctwa przed rokiem 1916, bo Bartłomiej ożenił się wtedy powtórnie w tutejszej parafii).
 10. Franciszek Kuczer (ur. 1845) zm. na cholerę 26.08.1915 koło Kobrynia (akt spisany 17.10.1915).
 11. Rodzina Franciszka Kutasa (ur. 1871) i Marianny z d. Sidor (ur. 1878)
  Dzieci: Antoni (ur. 1897), Ludwik (ur. 1899), Cecylia (ur. 1901), Bronisława (ur. 1904), Michalina (ur. 1907), Wacław (ur. 1910)
  Franciszek Kutas zm. na cholerę 24.08..1915 w Czerniowie (pochowany w polu),
  Wacław Kutas zm. na cholerę 27.08.1915 w Czerniowie (oba akta spisane 05.10.1915).
 12. Rodzina Ignacego Kutasa (ur. 1891) i Karoliny z d. Wójcik (ur. 1889)
  Syn Mieczysław Kutas (ur. 1912) zm. na cholerę 10.09.1915 w Siniawce (akt spisano 27.05.1922).
 13. Rodzina Wincentego Kutasa (ur. 1868) i Franciszki z d. Rozwałka (ur. 1875)
  Dzieci: Tomasz (ur. 1900), Michał (ur. 1901), Karol (ur. 1907), Wawrzyniec (ur. 1911)
  Wincenty Kutas zm. 23.08.1915 na cholerę (pochowany w lesie – akt spisany 05.10.1915).

 

 1. Rodzina Pawła Sawickiego (ur. 1868) i Małgorzaty z d. Pluta (ur. 1873)
  Dzieci: Władysław (ur. 1910), Marianna (ur. 1911), Stanisław (ur. 1915)
  Paweł Sawicki zm. na cholerę 02.09.1915 koło Kobrynia (akt spisany 15.11.1915).

 

 1. Józef Sobstyl i Michalina z d. Błaziak (ur. 1881)
  Michalina Sobstyl zm. 06.04.1919 w miejsc. Kusa (akt spisany 31.12.1921).

 

 1. Rodzina Józefa Stadnika i Agnieszki z d. Bubicz
  Syn Franciszek Stadnik ur. 1917 w miejsc. Głucza?
  (Głucza?, miejsc. w pow. Bobrujsk).

 

 1. Rodzina Mateusza Wilka (ur. 1856) i Agnieszki z d. Błaziak (ur. 1858)
  Dzieci: Zofia (ur. 1890), Paweł (ur. 1893), Wiktoria (ur. 1896), Franciszka (ur. 1903)
  Mateusz Wilk zm. na cholerę 22.08.1915 w Czerniowie (akt spisany 02.11.1915).

Zosin

 

 1. Antoni Błaziak (ur. 1889) i Wiktoria z d. Miciuła (ur. 1888)
  Wiktoria Błaziak zm.29.08.1915 koło Czerniowa (akt spisany 02.11.1915).

 

 1. Rodzina Aleksandra Hawryła i Zuzanny z d. Załoga
  Syn Szczepan Hawrył (ur. 1914) zm. 16.10.1915 za Słuckiem (pochowany przy drodze – akt zapisany 20.11.1924).
 1. Zakończenie

„Bieżeństwo” było udziałem sporej części mieszkańców parafii Fajsławice. Według bardzo ostrożnych szacunków, „tułaczego losu” doświadczyło, przez dłuższy lub krótszy czas, 117 rodzin liczących w sumie ok. 575 osób. Według spisu powszechnego z roku 1910 teren parafii zamieszkiwało 7215 ludzi, więc uchodźcy stanowili ok. 8 % całej populacji. Liczba ta jest prawdopodobnie zaniżona i być może dalsze badania pozwolą ją uzupełnić.

Autor: Kazimierz Adamiak

Kazimierz AdamiakKazimierz Adamiak (ur. 1951) dzieciństwo spędził na Ignasinie. Swoją edukację rozpoczął jeszcze w tamtejszej szkole czteroklasowej, a skończył w 1965 roku w tysiąclatce w Boniewie-Ignasinie. Był szkolnym kolegą śp. senatora Janusza Stępniaka.  Matura w roku 1969 w Liceum Ogólnokształcącym w Krasnymstawie. Doktor habilitowany nauk technicznych. Od ponad 25 lat profesor nauk technicznych na Uniwersytecie Zachodniego Ontario w London, Ontario, Kanada. Zatępca redaktora naczelnego wiodącego czasopisma w swojej branży – Journal of Electrostatics – ukazującego się w Holandii.

Poza działalnością zawodową pisuje regularnie teksty o tematyce społeczno-historyczno-religijnej do prasy polonijnej w Kanadzie. Autor opracowania „Imiona chrzestne dzieci chłopskich parafii Fajsławice w drugiej połowie XVIII wieku” opublikowanego w „Rocznikach Historii Kościoła KUL”.

Mimo emigracji wirtualnie żyje na Lubelszczyźnie.