Bijemy na alarm!

Na najbliższej sesji Rady Gminy w dniu 29 listopada 2013 r.(piątek) władze gminy zamierzają złamać swoje dotychczasowe obietnice i chcą poddać pod głosowanie uchwałę dotyczącą budowy farmy wiatrowej. W tym celu, na wniosek Wójta, do porządku obrad został wprowadzony pkt 8 „Stanowisko Rady Gminy Fajsławice w sprawie zmian w studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Fajsławice”, który jak się dowiedzieliśmy, ma się zakończyć głosowaniem nad uchwalą w sprawie wiatraków.

Wcześniej Wójt zapewniał co najmniej kilkanaście razy, że nie postąpi wbrew woli mieszkańców i aby poznać naszą opinię zorganizuje 3 spotkania, których rezultat miał zdecydować o losie inwestycji. Dwa z nich już odbyły się a ich rezultat był niekorzystny dla pomysłu budowy farmy wiatrowej na terenie Gminy. Pozostało ostatnie spotkanie w najbliższą niedzielę w miejscowości Suchodoły. Władze przewidując chyba wynik tego spotkania, naciskane przez Inwestora, same wcześniej postanowiły rozstrzygnąć sprawę.

Wiemy już, że dotychczas nikt nie dbał o zabezpieczenie naszego bezpieczeństwa oraz interesów, wiemy także o nielegalnych wpłatach na konto Gminy, mamy wyliczenia, które dowodzą, że inwestycja będzie przynosiła kilkukrotnie mniejsze dochody od spodziewanych, a być może będzie nawet nieopłacalna dla Gminy. Trudno nam za to wyjaśnić co kieruje działaniami władz Gminy, które prą mocno w kierunku budowy farmy wiatrowej, przez co opowiadają się po stronie Inwestora a nie mieszkańców.

Dlatego wzywamy wszystkie osoby zainteresowane losem naszej Gminy o przybycie w najbliższy piątek 29 listopada 2013 r. na sesję Rady Gminy, która rozpocznie się o godzinie 13.00 w dawnej sali kina Urzędu Gminy Fajsławice. Jedynie siłą możemy powstrzymać to głosowanie. Nie pozostawiono nam jednak wyboru. Tylko tłum ludzi może tego dokonać.

Tekst opublikowany na stronie www.facebook.com/GminaFajslawiceBezWiatrakow w dniu 25.11.2013 r.