Błyskawiczna sesja XL

Rada Gminy Fajsławice

Niespodziewanie, w dniu dzisiejszym, odbyła się XL (czterdziesta) sesja Rady Gminy Fajsławice. Błyskawicznego działania radnych wymagało podjęcie uchwały, dotyczącej zatwierdzenia projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”.

Modernizacja obejmie głównie wymianę wyposażenia przedszkoli i budowę ogrodzonego placu zabaw. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na blisko 600 tys. zł. Całe przedsięwzięcie finansowane będzie z środków unijnych.

Na sesji głos zabrał także radny Ryszard Drążek, zwracając się do Wójta o udzielenie informacji, dotyczącej wykorzystania środków przeznaczonych na zimowe utrzymanie dróg. Ten poinformował go, że dotychczas na odśnieżanie dróg gminnych wydaliśmy 41 tys. zł i na pewno pozostałe środki wystarczą do końca zimy.

Na sali wyraźnie dało się odczuć zdenerwowanie związane z naszą wtorkową publikacją „Wójt ujawnił komu umorzył podatki”. Niektórzy radni deklarowali, że nie mieli pojęcia komu i w jakiej wysokości umarzane były zobowiązania, to samo mówili o zaległościach w publikowaniu informacji publicznych. W naszej opinii sprawą powinna zająć się Komisja Rewizyjna Rady Gminy Fajsławice.