Brak przewidywalności głównym problemem dla inwestorów

– To co jest w Polsce problemem jeśli chodzi o atrakcyjność dla inwestorów to brak przewidywalności – mówi Maciej Gwóźdź, prezes TRW Steering Systems Poland Sp. z o.o.

ak wyjaśnia Gwóźdź w innych krajach jak np. w Anglii inwestorowi jest dużo łatwiej. Są wyznaczone jasne granice, terminy i koszty. Natomiast w Polsce na każdym etapie mogą pojawić się problemy, które są związane z prawem czy brakiem środków.

 Pracując w Europie zdajemy sobie sprawę ze koszty pracy i podatki nie są najmniejsze. Pomoc publiczna – np. środki unijne – jest więc czymś zupełnie normalnym – informuje Gwóźdź.

Jednak głównym problemem jest brak przewidywalności inwestycji. Jak tłumaczy Gwóźdź brakuje odpowiednich dokumentów, które określałyby kierunek działań w momencie napotkania przeszkód już podczas realizacji inwestycji.

Więcej...

Źródło: http://www.portalsamorzadowy.pl