Budowa zachodniej odwodnicy Lublina ruszy w tym roku

Jeszcze w tym roku ma ruszyć budowa zachodniej obwodnicy Lublina. Jest już zezwolenie wojewody na realizację inwestycji.

Zakres inwestycji objętej decyzją ZRID obejmuje budowę dwóch jezdni drogi ekspresowej S19 o długości 9,8 km wraz z rezerwą pod trzeci pas ruchu. Powstaną dwa węzły: Lublin Szerokie (nazwa robocza Płouszowice) wraz z przebudową odcinka drogi wojewódzkiej 830 oraz Lublin Węglin (Konopnica) wraz z przełożeniem odcinka DW747 od tego ostatniego węzła do obecnego przebiegu DK19. Trzeci węzeł Lublin Sławinek (Dąbrowica) jest już gotowy.

W ciągu drogi ekspresowej powstaną dwa wiadukty, sześć kolejnych w ciągu dróg poprzecznych, zbudowany zostanie wiadukt kolejowy, przejazd gospodarczy, kładka pieszo-rowerowa, ekrany akustyczne. Przebudowane zostaną odcinki dróg lokalnych, powstaną drogi serwisowe, a także przejścia dla zwierząt (w tym jedno nad trasą ekspresową).

Więcej…

Źródło: http://www.dziennikwschodni.pl