Chaos w zakresie publikowania wyników finansowych jednostek podległych samorządom

ranking

Samorządy zwykle nie upubliczniają szczegółowych danych podległych im jednostek lub wręcz je ukrywają. Nie ma bowiem jednoznacznego przepisu powszechnie obowiązującego prawa, który by je do tego zobowiązywał.

Jeden z czytelników zwrócił nam uwagę, że płocki radny Marcin Flakiewicz zasygnalizował w swojej interpelacji, że spółki miejskie nie publikują w Biuletynie Informacji Publicznej wyników finansowych swojej działalności. Postanowiliśmy przyjrzeć się, jak wygląda praktyka w tym zakresie, a także czy jednostki podległe samorządom, w tym w zakłady budżetowe, jednostki budżetowe, instytucje kultury i spółki prawa handlowego z udziałem samorządów, mają obowiązek publikowania informacji z zakresu sprawozdań finansowych, majątku podmiotów, dochodów oraz przychodów, zysków lub strat.

Więcej…

Źródło: http://www.portalsamorzadowy.pl