Charytatywna Aukcja Przedmiotów

Pomóż dzieciom LUW 1

8 ton 235 kg – tyle darów w postaci artykułów spożywczych zebrali organizatorzy „Charytatywnej Aukcji Przedmiotów” dla dzieci – podopiecznych akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”. To nowy rekord osiągnięty podczas licytacji, która od lat odbywa się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w okresie przedświątecznym. Wydarzeniu patronował wojewoda lubelski Wojciech Wilk.

Przekazane przez wojewodę przedmioty na aukcję – koszulka i piłka z podpisami Reprezentantów Artystów Polskich oraz obraz „Anioł” Andrzeja Szymańskiego wylicytowano za 1,5 tony makaronu oraz 500 puszek konserw rybnych. W aukcję zaangażowali się również pracownicy Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. W ich imieniu dyrektor generalny LUW Jarosław Szymczyk zadeklarował przekazanie 400 butelek oleju oraz 250 tabliczek czekolady.

W ramach licytacji prowadzonej przez redaktor Ewę Dados – pomysłodawcę i autorkę akcji – można było nabyć m.in. obrazy, albumy, maskotki, płyty muzyczne, piłki, bombki. Zaproszenie do udziału w spotkaniu przyjęli przedstawiciele przedsiębiorstw i instytucji z terenu województwa lubelskiego. Wzorem lat ubiegłych „biletem wstępu” na Aukcję były słodycze. Również wystawione do licytacji przedmioty były do nabycia wyłącznie za „Dary Serca” – przede wszystkim w postaci artykułów spożywczych m.in. cukru, mąki, makaronu, oleju, słodyczy.

Pozyskane produkty trafią do dzieci w rodzinach wielodzietnych, niepełnych, rozbitych, będących w trudnej sytuacji materialnej. Paczki przekazane zostaną także do podopiecznych domów dziecka, świetlic środowiskowych, schronisk, sierocińców, a także innych placówek szkolno–wychowawczych.

Akcja „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, organizowana jest od 22 lat przez Radio Lublin S.A. oraz Telewizję Polską S.A. Oddział w Lublinie.

Źródło: http://www.lublin.uw.gov.pl