Co powinien wiedzieć kandydat na radnego?

Budynek Urzędu Gminy w Fajsławicach

Pół żartem, pół serio na pytanie postawione w tytule można odpowiedzieć, że najsampierw powinien wiedzieć, gdzie w urzędzie gminy znajduje się kasa, w której pobiera się dietę. A żeby ta dieta była odpowiednio wysoka, należy o to zadbać na samym początku kadencji przy uchwalaniu poborów wójta i wysokości diet. Poza tym, już na poważnie, poniżej kilka  informacji, które mogą się przydać.

Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego. Jak wynika z danych PKW w Polsce jest 2479 gmin. Gmina odpowiada m.in. za zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców; usługi komunalne: wodociągi, kanalizacja, odbiór śmieci, drogi publiczne, lokalny transport, prowadzenie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych. Planowanie przestrzenne oraz tworzenie sprzyjających warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej również należy do zakresu działalności gminy.

Podstawowym aktem prawnym, który powinien znać przyszły radny jest Ustawa o samorządzie gminnym z 1990 r. z późniejszymi zmianami – zobacz Tutaj

Drugim ważnym dokumentem, bezpośrednio odnoszącym się do konkretnej gminy i regulującym  ustrój wewnętrzny jest Statut Gminy, który możesz zobaczyć Tutaj

Ważną kwestią jest znajomość budżetu gminy – radny decyduje o podatkach, wydatkach czy pożyczkach gminy. Radni uchwalają budżet gminy i dokonują zmian w trakcie roku budżetowego, także znajomość podstawowych pojęć jest niezbędna – podstawowe informacje czytaj Tutaj

Źródło: Nasz Abramów