Co z montażem pomp ciepła i instalacji solarnych?

Mieszkańcy naszej gminy coraz zadają pytania dotyczące montażu pomp ciepła i instalacji solarnych. Martwią się, że czas mija i niewiele się dzieje w tej sprawie. Wielu z nich miało nadzieję, że urządzenia pojawią się na ich domach jeszcze w tym roku. Dlatego poprosiliśmy władze gminy o wyjaśnienie wszystkich wątpliwości dotyczących tej sprawy.

– Chciałabym się dowiedzieć kiedy będą montowane w naszej gminie panele solarne i pompy ciepła? – napisała do nas pani Monika.  – Podczas składania wniosków była taka informacja że do końca tego sezonu, jednak w chwili obecnej nic się w tej sprawie nie dzieje, jak też nie na żadnych informacji ze strony gminy na ten temat. Po prostu cicho – sza. A pieniądze, t.j. II ratę która wynosiła powyżej 1,500 zł trzeba było wpłacić do końca lutego tego roku i było na to 2-3 tygodnie. Obecnie zostało około 80 dni roboczych w których można będzie wykonywać tego typu prace a rodzin objętych tym projektem jest ok. 400 także myślę, że zostało naprawdę niewiele czasu. Bardzo proszę o poruszenie tego tematu.

Moment podpisania umowy na montaż urządzeń przez wójta gminy Fajsławice Tadeusza Chruściela (Źródło zdjęcia: http://www.fajslawice.eu/)

Spełniliśmy prośbę pani Moniki i wystąpiliśmy z zapytanie do Urzędu Gminy. Odpowiedzi udzielił nam sekretarz Jacek Kęcik. Wyjaśnił, że nie ma w tym zakresie żadnych opóźnień. Umowa w sprawie realizacji projektu pn. „Instalacje solarne oraz pompy ciepła do CWU, jako źródło energii odnawialnej w Gminie Fajsławice” została podpisana 29 grudnia 2016 r., a termin jego zakończenia jest wyznaczony na 28 marca 2019 r.

Wyjaśnia też, że od podpisania umowy gmina prowadzi działania zmierzające do zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Polegają one między innymi na opracowaniu dokumentacji niezbędnej do dokonania wyboru wykonawcy montażu instalacji solarnych i pomp ciepła oraz usunięciu wszelkich wątpliwości związanych z realizacją tego zamówienia tak, aby umożliwić dostarczenie urządzeń o jak najwyższej jakości, oczywiście w ramach posiadanych przez gminę środków na ten cel.

Dokumentacja przetargowa jest już sporządzona i obecnie jest sprawdzana pod kątem zgodności z prawem przez radcę prawnego urzędu.

Producent urządzeń nie jest jeszcze znany. Ich dostawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu, który zostanie ogłoszony jeszcze w lipcu br. Rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą jest planowane na wrzesień br., a realizację zamówienia (montaż urządzeń) planujemy na rok 2017 i w pierwszą połowę 2018 r.

SM