Część lekarzy przejdzie do Siedlisk

WP_000315

Na marcowej sesji Rady Gminy Fajsławice poznaliśmy nowe plany Ośrodka Medycznego DMP, dotyczące zmian w opiece medycznej w naszej gminie. Zmiany te mogliśmy poznać dzięki relacji Radnego Ryszarda Drążka, ze spotkania z Jerzym Portką – Prezesem Zarządu Ośrodka Medycznego DMP.

Według panów, ocena opieki medycznej w naszej gminie wypada dobrze i stan ten ma się systematycznie poprawiać, w związku oddaniem do użytku wyremontowanego obiektu w Siedliskach. Na poprawę usług zdrowotnych ma znacząco wpłynąć zakup nowego sprzętu, który w opinii szefa DMP, z przyczyn technicznych, nie mógł być zainstalowany w budynku Ośrodka Zdrowia w Fajsławicach.

Do Siedlisk zostaną przeniesione takie gabinety specjalistyczne jak rehabilitacja, laryngologia, kardiologia i ginekologia. Oznacza to, że w Fajsławicach pozostanie przychodnia rodzinna i okulista.

W sprawie zabrał głos obecny podczas sesji dyrektor Szkoły Podstawowej w Fajsławicach Janusz Pędzisz. Zaproponował, aby pozostawić usługi medyczne w Fajsławicach, w zakresie w jakim były świadczone dotychczas. Do Siedlisk można by przenieść jedynie nowe, których ze względów technicznych nie będzie można realizować w Fajsławicach. W jego opinii, za takim rozwiązaniem przemawia to, że Fajsławice to centrum gminy. Nie bez znaczenia pozostaje również to, że Ośrodek Zdrowia w Fajsławicach to efekt 20- letniego wysiłku mieszkańców gminy.

Być może, właściwa komisja Rady Gminy powinna zbadać, czy rzeczywiście względy techniczne przemawiają za takim rozwiązaniem, czy jest to jedynie efekt cięcia kosztów przez Ośrodek Medyczny DMP. Przenosząc część usług do Siedlisk, zaoszczędzi na opłatach za wynajem lokali. Jeżeli gabinety w Fajsławicach będą stały puste, zmniejszą się też dochody gminy z tego tytułu. Warto także zauważyć, iż duży problem stanowi słaba komunikacja autobusowa Fajsławic z Siedliskami. Może to dotknąć zwłaszcza osoby starsze lub te, które nie posiadają auta.

Do sprawy będziemy wracać.