Czy gmina Ostrowice zostanie zlikwidowana z powodu długów?

pieniądze

Mała gmina Ostrowice w zachodniopomorskim ma 36 mln zadłużenia i zdaniem wojewody nie jest w stanie realizować swoich zadań.

Marek Tałasiewicz, wojewoda zachodniopomorski wystąpił do resortu administracji i cyfryzacji z wnioskiem o wszczęcie procedury prowadzącej do likwidacji gminy Ostrowice, która jest zadłużona na 36 mln złotych.

Dla liczącej tylko 2,5 tys. mieszkańców gminy to ogromna kwota, roczne dochody Ostrowic oscylują bowiem w okolicach 12 mln złotych. Kłopoty trwają od 2005 roku.

Wójt zadłużonej gminy Ostrowice rozpoczął starania o pożyczkę z budżetu państwa na spłatę długów, opracował program naprawczy, sytuację miała poprawić budowa farmy wiatrowej i oszczędności w oświacie (oddanie zespołu szkół w prywatne ręce).

Więcej…

Źródło: http://www.portalsamorzadowy.pl/