Czy Komisja Rewizyjna zbada umorzenia podatków?

Budynek Urzędu Gminy w Fajsławicach

Dzisiaj o 9.00 rano odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Fajsławice. Głównym tematem rozmów była sprawa umorzeń podatków, których dokonał Wójt Gminy Fajsławice Tadeusz Chruściel w latach 2010-2012.

Radni w trakcie spotkania nie podjęli jednak decyzji czy taką kontrolę przeprowadzą. W opinii części radnych, umorzenia to sprawa wójta. Przypominamy jednak radnym, że głównym celem istnienia Komisji Rewizyjnej jest właśnie kontrolowanie działalności wójta.

W związku z licznymi wątpliwościami mieszkańców, dotyczącymi zasadności umorzeń, radni powinni bezzwłocznie przystąpić do kontroli. Choćby po to, aby dać jasny sygnał mieszkańcom, że panują nad tym co się dzieje w gminie.