Czy w Fajsławicach potrzebny jest pediatra?

WP_000304

– Dlaczego muszę wozić dzieci aż do Lublina do lekarza? – mówi Marek, ojciec czteroletniej Hani i o dwa lata młodszego Jasia. – Mnie, od małego rodzice wozili do Ośrodka Zdrowia w Fajsławicach i pediatra był od zawsze. Znał mnie od urodzenia, moje rodzeństwo i resztę rodziny. Pamiętał, kto w rodzinie na co chorował. A teraz nie ma pediatry. Przez jakiś czas jeździłem z dziećmi do Piask, ale dzieci ciągle chorowały, a teraz jeżdżę do Lublina. Musze płacić za dojazdy i co najgorsze za każdym razem muszę brać urlop.

To jeden z wielu głosów jakie w ostatnim czasie dotarły do naszej redakcji. Wszyscy nasi rozmówcy zwracali uwagę, że musieli zmienić lekarza rodzinnego, ze względu na brak pediatry w Przychodni w Fajsławicach. Postanowiliśmy zbadać sprawę i ustalić skalę tego zjawiska oraz to, czy rzeczywiście mieszkańcy naszej gminy licznie rezygnują z leczenia w Przychodni DMP w Fajsławicach i przenoszą się do innych gmin.  Dlatego zwróciliśmy się do Lubelskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, z prośbą o udostępnienie informacji dotyczących podstawowej opieki zdrowotnej w naszej gminie.

Ustaliliśmy, że od 1 sierpnia 2008 roku, czyli od dnia, w którym zlikwidowano SPZOZ w Fajsławicach, a świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przeją Ośrodek Medyczny DMP, z podstawowej opieki zdrowotnej w naszej gminie zrezygnowało prawie tysiąc osób. W dniu 1 sierpnia 2008 r. leczyło się u nas na miejscu 4 691 osób, natomiast niecałe sześć lat później, w dniu 1 marca 2014 r., liczba ta wyniosła 3 778 osób.

Mieszkańcy naszej gminy, którzy zrezygnowali z opieki medycznej w Fajsławicach, najczęściej wybierali Lublin – w dniu 1 marca 2014 r. było to 220 osób. Jeżeli chodzi o nasze miasto wojewódzkie, to zapewne dużą część z tych osób stanowiły te, które czasowo zamieszkały w Lublinie. W ten sposób nie da się już jednak wytłumaczyć, dlaczego aż 205 osób przeniosło się do Łopiennika, a 183 do Piask.

Powyższe liczby uświadamiają skalę problemu i w naszej opinii dowodzą, że nastąpił spadek satysfakcji mieszkańców z poziomu usług medycznych. Gdyby opieka i zakres usług były dla nich odpowiednie, nie przenosiliby się do przychodni w innych gminach, dojeżdżając nawet ponad 40 kilometrów w jedna stronę. Liczby te każą się zastanowić, czy oddanie opieki medycznej na terenie naszej gminy DMP Sp. z o.o. było właściwą decyzją, czyli korzystną dla mieszkańców.

Można się obawiać, że ta sytuacja będzie się pogłębiać, w związku z planowanym przeniesieniem przychodni z Fajsławic do Siedlisk Pierwszych. Dla większości mieszkańców znacznie wydłuży się dojazd. Czy ktoś zadba o dodatkowe połączenia autobusowe, bo obecne są zdecydowanie niewystarczające? Na dodatek, przychodnia w Siedliskach ma obsługiwać dwie gminy – Fajsławice i Rybczewice, przez co podwoi się liczba pacjentów, co może oznaczać dłuższe kolejki do lekarzy.

Na koniec należy jeszcze wyjaśnić czy Ośrodek Medyczny DMP ma obowiązek zatrudnienia pediatry do przychodni w Fajsławicach. Niestety, przepisy nie nakładają na niego takiego obowiązku. Aktualnie świadczenia lekarza podstawowej opieki medycznej są realizowane przez dwóch lekarzy z tytułem specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej. Ja jednak na to pytanie odpowiedziałbym kolejnym: czy w Fajsławicach mieszkają dzieci?