Debata kandydatów na wójta w Łopienniku

Łopiennik Górny

Źródło zdjęcia: http://mapa.targeo.pl/

W ostatni wtorek, 28 października 2014 r., w świetlicy wiejskiej w Łopienniku Górnym odbyła się debata dwóch, z trzech kandydatów ubiegających się o stanowisko wójta gminy Łopiennik. Obydwaj kandydaci są dobrze znani mieszkańcom sąsiedniej gminy, bo są nimi obecny wójt – Jan Kuchta i były  – Witold Rybak.  Jeden z poruszonych wątków dyskusji dotyczył gminy Fajsławice i znanego nam wszystkich tematu elektrowni wiatrowych.

Dyskusja rozpoczęła się około 17.00 i trwała kilka godzin, przy sali pękającej w szwach. W większości wypełnili ją zdecydowani zwolennicy obydwu kandydatów, co miało bezpośrednie przełożenie na jakość dyskusji, bo od początku emocje brały górę nad merytoryczną wymianą argumentów. Nie było też żadnego moderatora, przez co nie miał kto tonować nastrojów i nadać dyskusji uporządkowanego toku. Stopniowo jednak atmosfera rzedła i zgromadzeni mogli uzyskać to po co przyszli, czyli wiedzę o planach i poglądach obydwu kandydatów.

Ponieważ spory fragment dyskusji dotyczył naszej gminy, pozwolimy sobie przytoczyć część wypowiedzi:

– Moja opinia w sprawie budowy wiatraków na terenie naszej gminy jest niezmienna od czterech i pół roku, kiedy to na mój wniosek Rada Gminy odstąpiła uchwałą od zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, które pierwotnie przewidywały u nas budowę wiatraków – zapewnił były wójt gminy Łopiennik Witold Rybak.

Cztery lata temu stracił on władzę na rzecz obecnie sprawującego tę funkcję Jana Kuchty. Jedną z pośrednich przyczyn utraty władzy przez Rybaka, był opór dwóch sołectw, Łopiennik Górny i Łopiennik Nadrzeczny przeciwko budowie farmy wiatrowej. Rybak ugiął się wówczas przed postulatami mieszkańców. Wcześniej jednak podpisał umowę dzierżawy swojej działki pod budowę farmy wiatrowej. Tak samo zrobił ówczesny Przewodniczący Rady Gminy – Witold Boruczenko i obydwaj pożegnali się ze swoimi stanowiskami po wyborach w 2010 r.

Obecny wójt był przeciwko wiatrakom, ale zaraz po wygranych wyborach zmienił swoje poglądy i zaczął lobbować za tą inwestycją. Organizował nawet wyjazdy dla mieszkańców do Margonina, gdzie taka inwestycja funkcjonuje już od kilku lat.

Pytanie o poglądy dotyczące farmy wiatrowej zostało w trakcie debaty zadane także obecnemu wójtowi – Janowi Kuchcie. Odpowiedział on: Najważniejsza jest dla mnie opinia mieszkańców i stanowisko radnych. Skoro nie chcą wiatraków i są sprzeciwy na zamierzam wchodzić w ten temat – zapewnił.

Na temat ewentualnej opinii dotyczącej budowy farmy wiatrowej na terenie gminy Fajsławice, były wójt odpowiedział, że jeżeli wiatraki staną za blisko, będzie protestował i wyda negatywna opinię. Rybak dopowiedział też, że będzie się zachowywał tak, jakby to dotyczyło gminy Łopiennik.

Niemal pod koniec debaty Witold Boruczenko – obecny radny, a w poprzedniej kadencji Przewodniczący Rady Gminy, przyznał całkowita rację mieszkańcom, którzy wówczas protestowali  i podziękował za otwarcie oczu władzy.

W najbliższym czasie odbędą się kolejne debaty, w innych wsiach gminy Łopiennik. W ostatnim czasie obecny wójt zapowiedział także skierowanie pozwu przeciwko swojemu głównemu konkurentowi, za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na jego temat. Były wójt nie wycofuje się jednak ze swoich słów.