Debata o bezpieczeństwie ruchu drogowego w Fajsławicach

Debata o bezpieczeństwie ruchu drogowego w Fajsławicach

W Urzędzie Gminy Fajsławice odbyła się w piątek debata z mieszkańcami gminy. Tematem przewodnim był stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Fajsławice oraz zagrożenia na jakie narażeni są starsi członkowie naszego społeczeństwa. Funkcjonariusze zapoznali również uczestników debaty ze zmianami przepisów ruchu drogowego jakie wchodzą w życie od 18 maja.

Organizatorzy debaty mł. insp. Janusz Wójtowicz Komendant Powiatowy Policji w Krasnymstawie i Wójt Gminy Fajsławice Tadeusz Chruściel powitali zgromadzonych mieszkańców gminy. Podczas prowadzonej prelekcji przedstawiono problematykę oszustw popełnianych na szkodę osób starszych, a także zaprezentowano materiał filmowy dot. skutków wypadków drogowych pt. „Śmierć czai się na drodze”. Następnie przyszedł czas na dyskusję podczas której uczestnicy szczególną uwagę zwracali na zasady bezpiecznego poruszania się pod drogach, przekraczanie dozwolonej prędkości przez kierujących oraz nieuprawnione korzystanie z chodników. Na pytania odpowiadali mundurowi, m.in. policjanci ruchu drogowego i samorządowcy.

Na zakończenie zebrani wypełnili anonimowe ankiety dotyczące oceny sposobu organizacji debaty. Posłużą one do wypracowania właściwego modelu tego typu spotkań.

Źródło: KWP Lublin