Dla prcodawców: Refundacja kosztów wyposażenia stanowisk pracy

PracaPowiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie ogłasza nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. 

Refundacja dotyczy osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne, dla których został ustalony II profil pomocy, będące osobami o niskich kwalifikacjach (tj. posiadających wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne lub ponadgimnazjalne) lub długotrwale bezrobotne w szczególności osoby w wieku 50 lat i więcej oraz osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Termin przyjmowania wniosków:  od 26.10. 2015 r. do 10.11.2015 r.

Więcej informacji: http://www.pupkrasnystaw.pl/artykul/309