Do Fajsławic zawita Mobilny Punt Informacyjnych Funduszy Europejskich