Dobra droga do Trawnik – tego potrzebujemy najbardziej

IMG_0354

W przeprowadzonej ostatnio na naszej stronie ankiecie, nasi czytelnicy wskazali jednoznacznie, że najbardziej potrzebną dla gminy inwestycją, jest remont drogi wojewódzkiej nr 838, na odcinku Trawniki – Fajsławice. Aż 40% głosujących wskazało właśnie na nią.

Już od kilku lat słychać, że zarządzający drogą Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie zabiera się za remont tego odcinka. Różne też krążyły plotki o tym, dlaczego  ów remont  nie może dojść do skutku. Dlatego też w najbliższych dniach wystąpimy do zarządcy drogi z pytaniami i postaramy się dowiedzieć dlaczego wspomniana inwestycja nie może ruszyć? Na jakim jest etapie, czy inwestor posiada środki na jej realizację oraz kiedy mogłaby się rozpocząć. O ustaleniach poinformujemy oczywiście na naszej stronie.

Odnośnie pozostałych inwestycji ważnych dla mieszkańców Fajsławic, na kolejnych miejscach znalazły się kolejno:

– Remont pałacu w Fajsławicach –  13%,

– Kryty basen pływacki – 11%,

– Obwodnica Fajsławic w ciągu drogi S17 – 9%.

Pozostałe wyniki można znaleźć TUTAJ.