Dopłaty do solarów i pomp ciepła

Gmina Fajsławice poinformowała dzisiaj, że w związku z nowymi wytycznymi Ministra Rozwoju, obowiązana jest naliczyć i odprowadzić podatek od towarów i usług (VAT) od dotacji otrzymanej z Unii Europejskiej, a koszty te muszą pokryć uczestnicy projektu. Dopłaty będą więc obejmowały wszystkich, którzy podpisali umowy w ramach projektu „Instalacje solarne oraz pompy ciepła do CWU, jako źródło energii odnawialnej w Gminie Fajsławice”

Koszty instalacji i wartość udziału mieszkańca uwzględniające podatek VAT od dotacji z UE oraz koszty instalacji ustalone w procedurze przetargowej przedstawia poniższa tabela.

Każdy z mieszkańców, który podpisał wcześniej umowę otrzyma pismo w tej sprawie wraz z aneksem do umowy wewnątrzprojektowej dotyczącym zmian opisanych powyżej. Pisma będą rozsyłane systematycznie zgodnie z kolejnością montażu instalacji wylosowaną przez Radę Gminy Fajsławice.

Władze gminy proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji i dokonanie dopłat właściwych dla wybranego rodzaju instalacji w terminie wskazanym w piśmie.

RODZAJ INSTALACJI ŁĄCZNE KOSZTY INSTALACJI
(koszty po przetargu z uwzględnieniem VAT od dofinansowania)
DOFINANSOWANIE

+ WKŁAD GMINY

ŁĄCZNY KOSZT UCZESTNIKA WPŁATA DOTYCZCZSOWA DOPŁATA
Zestaw 2 paneli solarnych z zasobnikiem 300 l – montaż na dachu lub ścianie (VAT 8%) 10 367,72 zł 8 161,02 zł 2 206,70 zł 2 090,50 zł 116,20 zł
Zestaw 2 paneli solarnych z zasobnikiem 300 l – montaż na gruncie (VAT 23%) 12 857,20 zł 9 294,50 zł 3 562,70 zł 2 380,85 zł 1 181,85 zł
Zestaw 3 paneli solarnych z zasobnikiem 400 l – montaż na dachu lub ścianie (VAT 8%) 12 043,80 zł 9 501,30 zł 2 542,50 zł 2 289,76 zł 252,74 zł
Zestaw 3 paneli solarnych z zasobnikiem 400 l – montaż na gruncie (VAT 23%) 14 938,43 zł 10 820,93 zł 4 117,50 zł 2 607,78 zł 1 509,72 zł
Pompa ciepła z zasobnikiem 300 l

(VAT 8%)

9 389,04 zł 6 918,97 zł 2 470,07 zł 1 362,69 zł 1 107,38