Dopłaty znowelizowane

Błyskawicznie Sejm zgodził się na zlikwidowanie UPO i płatności zwierzęcej.

Nad nowelizacją ustawy o płatnościach bezpośrednich Sejm się zbytnio nie zastanawiał. 21 stycznia projekt wpłynął do Sejmu, 22 stycznia trafił do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 23 stycznia odbyło się drugie czytanie w Sejmie, 24 stycznia został przegłosowany.

Podczas drugiego czytania odbywającego się koło północy w nocy z czwartku na piątek, czyli z 23 na 24 stycznia, poseł sprawozdawca Leszek Korzeniowski z PO był lapidarny:

– Na temat tej ustawy będą się wypowiadali przedstawiciele poszczególnych klubów w ramach swoich wystąpień. Ja nie chcę przedłużać debaty. Powiem jedynie o tym, iż Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie opiniuje tę ustawę i prosi o jej przyjęcie. Myślę, że ze względu na późną porę nie ma sensu przedłużanie tej wypowiedzi.

Więcej…

Źródło: http://www.farmer.pl